Effektuttaket i elnettet øker raskere enn energibruken: Her er løsningene som kan forhindre masseutfall

Tre teknologiske tiltak.

Effektuttaket i elnettet øker raskere enn energibruken: Her er løsningene som kan forhindre masseutfall
Elbillading er en av flere ting Enova trekker frem som årsaker til at effektuttaket øker mer enn energibruken. Her fra en ladestasjon i Oslo. Bilde: Mona Strande/ Enova

Enovas ferske markedsutviklingsrapport for 2017 viser at effektbehovet i strømnettet øker raskere enn energibruken. Nordmenn trekker altså mer og mer strøm samtidig, mens det totale strømforbruket kun øker i mindre grad.