Slik vil Vegvesenet bygge ny E6 i Nordland

Til opptil 9 milliarder kroner.

Slik vil Vegvesenet bygge ny E6 i Nordland
Statens vegvesen anbefaler en løsning med ny hengebru på 860 meter over Leirfjorden og ny trase fra Bonåsjøen og nordover. Bilde: Statens vegvesen

En ny og bredere E6 vil oppfylle kravene til tunnelsikring, sikre en moderne standard og korte reisetiden mellom Fauske og Narvik med 25 minutter, heter det i en utredning som onsdag ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Flaskehalser

Bakgrunnen for utredningen er at de smale tunnelene på dagens E6 ikke lenger oppfyller EUs sikkerhetskrav. I tillegg er det mange stigninger og flaskehalser på strekningen.

Statens vegvesen har derfor vurdert tre alternative traseer for en ny vei gjennom Sørfold, blant dem en 17 kilometer lang tunnel fra Nordfjorden til Sørfjordmo.

Les også: Paintballkuler, leca-pute og 14 tonns robot: Slik skal Skjeggestadbrua sprenges

Bru over Leirfjorden

Alternativet som Vegvesenet anbefaler, følger dagens trasé på den første delen av strekningen.

Deretter krysses Leirfjorden med en 860 meter lang bru før veien fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonådalen.

Alle alternativene vil koste mellom 7 og 9 milliarder kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2018.

Les også:

Hardangerbrua åpnet for 18 måneder siden. Nå vil Vegvesenet bygge ny

Slitedekket på Håpnesbrua i oppløsning - manglet membran

Dette tunnelprosjektet haster - kan allikevel bli forkastet