SAMFERDSEL

Slik vil ingeniørene rydde opp i Oslofjord-trafikken

– Vil kunne bli en vakker portal inn til Oslo.

Nito-ingeniørene mener bru er en langs bedre løsning enn tunnel som ny Oslofjordkryssing. Illustrasjonsbilde.
Nito-ingeniørene mener bru er en langs bedre løsning enn tunnel som ny Oslofjordkryssing. Illustrasjonsbilde. Bilde: Hurum kommune
10. nov. 2014 - 12:32

En bru vil løse dagens problemer med Oslofjordtunnelen og ferjeforbindelsen Horten – Moss langt bedre enn en tunnel, ifølge en rekke Nito-ingeniører.

På et møte blant Nitos region-øst-medlemmer helgen som var, var konklusjonen klar: Ingeniørene vil ha bru.

Les også: Ny teknologi skal kurere rekkevidde-angst

Jevnere trafikkflyt

Fergen mellom Moss og Horten er landets mest trafikkerte med rundt 1,5 millioner kjøretøy i året. Den frakter 600 semitrailere i døgnet, og har stor betydning for varelevering i regionen. Da Oslofjortunnelen ble bygget skulle fergen avlastes.

Men utfordringer med bratt tunnelløp har ført til at avlastningen ikke ble så stor som forventet. Med den forventede trafikkveksten i området, må det dermed gjøres tiltak.

Statens vegvesen har sett på flere ulike muligheter om inneholder både en utvidelse av dagens tunnel, ny tunnel, bru og kombinasjoner mellom bru og tunnel.

– Oslofjordtunnelen har store problemer med å ta unna tungtransport og den er relativt ofte stengt for vedlikehold. Ferjeforbindelsen har heller ikke nok kapasitet til å ta unna all trafikken. Vi mener en bru er langt bedre rustet for å avlaste fergen enn det en ny tunnel er, sier Freddy Thorsen, avdelingsleder Nito Oslo og Akershus.

Han mener en bru over Oslofjorden vil kunne sørge for jevnere trafikk enn hva som oppleves i dag.

– En bruforbindelse vil oppleves sikrere, den kan legges utenfor bykjernene slik at man slipper tungtrafikk i sentrum, og ikke minst kan den avlaste trafikken gjennom Oslo, sier Thorsen.

Les også: Hvem skal drifte en av verdens farligste jernbaner?

Vil ha med jernbanen

Brua må, ifølge ingeniørene, ha fire felt og inkludere overbygd gang- og sykkelsti.

– Det vil også være aktuelt å lage den i to etasjer for å få med en jernbaneforbindelse over Oslofjorden, sier Steven Skjekkeland, avdelingsleder Nito Østfold som også jobber i Statens Vegvesen.

Det er ifølge Skjekkeland mange grunner til å velge bru framfor tunnel når ny løsning skal velges.

– En bru over fjorden vil være en spennende utfordring, både ingeniørmessig og arkitektonisk. Det vil gi en fleksibel løsning med plass til både gange- og sykkel også vil det kunne bli en vakker portal inn til Oslo, på lik linje med bruene i Sydney og Gøteborg, sier han.

Sjekkeland understreker at ingeniørene ikke har tatt høyde for kostnadene ved de ulike alternativene.

– Om det skulle være marginale kostnadsforskjeller håper vi valget faller på bru. Det håper vi egentlig om det er store forskjeller og, men vi er ydmyke i forhold til kostnader, sier han.

Les også: Dette toget bygger en kilometer spor i døgnet

Inspireres av Øresundbrua

Nå håper Nito-ingeniørene at arkitektene er klare for å designe Oslos nye signalbru.

– Dette er en mulighet for å komme opp med en flott signalbru for både kjørende, gående, syklende og jernbane. Vi ser for oss at den nye brua kan bli en flott inngangsport til Norge, og utfordrer arkitekter til å komme opp med spennende design, sier Thorsen.

Både han og Skjekkeland ser for seg en type hengebru over fjorden.

– Når det er snakk om bruer av denne størrelsen er det stor sannsynlighet for at det blir snakk om en hengebru, eller en kombinasjon av pilarer og hengebru, sier Thorsen.

Skjekkeland mener det kan være en god ide å se til Øresundbrua mellom København og Malmø for å få inspirasjon.

– En kombinasjonsbru som går fra holme til holme på pilarer og blir en hengebru kan være en god løsning over Oslofjorden, sier han.

Les også:

Dansk rapport: Om avgiftsfritaket forsvinner, blir det ikke solgt en eneste elbil

– Byplanleggingen er for kortsiktig. Man må tørre å tenke helt nytt

Putin hyller norsk bruteknologi  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.