INDUSTRI

Slik skal ny 2-i-1-løsning flytte mer gods fra vei til sjø

Nytt norsk konsept: Short Sea Pioneer.

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
3. feb. 2015 - 06:00

Short Sea Pioneer

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Moderskip og flere mindre datterskip. Moderskip går i rute mellom store havner, stanser utenfor mindre havner der datterskip «dokker» i moderskip for rask lastoverføring. Datterskip kan ha batteridrift, moderskip hybrid eller LNG-drift. Stor grad av automatisering, krever lite mannskap. Lite infrastruktur i havn.

Konseptet er utviklet av NCE Maritime Clean Tech, EkerSandvik Design, Fraktefartøyenes rederiforening, North Sea Container Line (NCL).

Ønsker om incentiver fra det offentlige:

1. Gunstige vrakpantordninger som stimulerer til raskere utskifting av flåten

2. Rettferdig avgiftssystem for sjøtransport versus landtransport

3. Støtte og finansiering til miljøvennlige løsninger over tradisjonelle løsninger

4. Offentlige krav til null-/lavutslipp i havn

I EU er det estimert at godstransport til sjøs vil øke med 60 % innen 2020.

Deltakere:

NCE Maritime Clean Tech:

Maritim klynge på sørvestlandet med miljøteknologifokus. Ca. 40 medlemmer, både bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Eker Sandvik:

Samarbeidsselskap mellom industridesigner Bård Eker og skipsdesignerfamilien Sandvik. Design, utvikling og engineeringtjenester rettet spesielt mot industri og leverandører for maritim og offshore.

North Sea Container Line (NCL).

NCL er et lite rederi i Haugesund med 10 ansatte. NCL disponerer fem containerskip på mellom 500 og 800 TEU og omsatte i 2014 for 406 millioner kroner. NCL-skipene betjener Bergen, Bodø/Salten, Bremerhaven, Florø, Hambuurg, Haugesund,Immingham, Rotterdam, Stavanger, Trondheim og Ålesund.

Nå får politikerne verktøyet de har manglet for å få mer gods fra vei til sjø.

Det nye konseptet Short Sea Pioneer (SSP) blir lansert i Haugesund 3. februar, samme dag byen er fylt med toppolitikere som deltar på Haugesundkonferansen.

Den maritime klyngen med all skipsteknisk ekspertise tilgjengelig, har alliert seg med rederier, designere og bedrifter med transportbehov og tenkt utenfor vante rammer.

Administrerende direktør Arne Jakobsen i Rederiet North Sea Container Line (NCL) er overbevist om at dette er veien å gå.

Langs hele kysten

– Fra Egersund i sør til Tromsø i nord har vi et utall bedrifter og næringer som ligger ved små havner med for dårlige kaianlegg til å ta imot våre skip. Med Short Sea Pioneer får alle en mulighet til å sende gods sjøveien, sier Jakobsen.

Ideen med små datterskip og et større moderskip, er som et "kolumbi egg".

Skipene blir større og større for å få god transportøkonomi. Men det krever store kaianlegg, store arealer for mellomlagring, mye logistikk og mye veitransport.

Å bygge flere slike store havner tar både lang tid – minst 10–15 år til planlegging, og vil føre til mer lokal transport på vei. Ikke er det plass til å bygge ut større kaier alle steder heller. Kostnadene i havnene er også økende.

Les også: Maersk setter ny container-rekord

Det lille
Det lille

Miljø og utslipp

Med et moderskip og små feederskip som kan ta gods fra lokale bedrifter langs kysten, kan flere sende godset sjøveien på en rimelig og miljøvennlig måte. Datterskipene kan ha elektrisk framdrift med batterier, mens moderfartøyet kan gå på LNG og – eller være hybrid.

– Sett fra vårt ståsted og fra Elkem, som er største eier i NCL og importerer og eksporter store mengder hvert år, er en moderskips- og datterskipsløsning veldig attraktivt, sier Jakobsen.

Han ramser opp en rekke havner med tradisjonell industri der havner og kaianlegg blir for små til å ta imot de større skipene. Bare for Elkems del er Svelgen i Sogn og Fjordane et eksempel.

– Nå går godset på lastebil fra Svelgen og til Førde der vi kan komme til med våre containerskip, sier Jakobsen, og nevner steder som Kalvåg, Ullensvang, Odda, Sauda, Ålvik og Ekornes med eksportrettet industri med for små havneanlegg.

Les også: LNG er trendy: Flere og flere bygger slepebåter med gass

Tverrfaglig

I ett og et halvt år har NCE Maritime Clean Tech stått i spissen for prosjektet Short Sea Pioneer.

Daglig leder Hege Økland sier at det tverrfaglige samarbeidet mellom den maritime klyngen, designere og brukerne, har vært unikt og avgjørende for å komme fram til et helt nytt konsept.

– Som maritim klynge sitter vi på teknologikunnskap, men vi er avhengige av innspill fra de andre aktørene for å finne optimale løsninger, sier Økland. 

Derfor har alt fra mannskap, redere, lasteiere, befraktere og designere sittet tett sammen med ingeniørene i et såkalt DIP-prosjekt (designdrevet innovasjonsprogram).

– Med designerne i Eker-Sandvik har vi hele tiden kunnet visualisere ideer, forkaste noe og jobbe videre med andre, sier Økland til Teknisk Ukeblad.

Les også: Kystverket har lett og lett etter argumenter mot skipstunnel – finner ingen

Med Short Sea Pioneeer-konseptet kan selv mindre kaianalegg bli viktige terminaler for å overføre gods til større skip.
Med Short Sea Pioneeer-konseptet kan selv mindre kaianalegg bli viktige terminaler for å overføre gods til større skip.

Aldrende flåte

Hun peker på at gjennomsnittsalderen til kystflåten er skremmende høy. Fornyelse er påkrevet. Mer miljøvennlige skip kan gi betydelig bidrag til reduksjon av utslipp fra transportsektoren.

Samtidig kan mer last flyttes fra vei til sjø og dermed kutte lastebilutslipp. NCE Maritime Clean Tech ønsker å få i gang et pilotprosjekt, men trenger offentlig støtte.

Arne Jakobsen i North Sea Container Line er ivrig på å få realisert prosjektet. Han tror det kan være aktuelt for flere mindre rederier å eie og drive små-skipene og for litt større rederier å operere moderfartøy.

– Det trengs entreprenørspirit. Vi vil jobbe videre med dette, sier Jakobsen.

Han sier at transportkostnadene pr. tonn fra for eksempel Ålesund til Rotterdam og tilbake er halvert. Men havnekostnadene har gått motsatt vei.

Les også: Her tester de verdens lengste og mest avanserte teleskopbru

Penger spart er tjent

I dag går rundt 30 prosent av containerrederiets omsetning til betaling av havnerelaterte kostnader knyttet til lasta.

Med løsningen som nå er utviklet gjennom Short Sea Pioneer, kan lasten hentes i mindre havner og leveres nærmere kunden.

– Vi kan dermed ta en større del av transporten til sjøs.  Dette vil være helt nødvendig i den totale dør/dør-logistikken som tilbys norsk industri og næringsliv gjennom sjøtransport utført av NCL. Med bruk av et konsept som Short Sea Pioneer, kan et rederi som NCL, som omsetter for cirka 400 millioner kroner få en merverdi i form av reduserte avgifter og økt omsetning på kr 60 millioner kroner – altså om lag 15 prosent, sier Jakobsen.

Les også:

Ulstein verft feirer 100 skip med X-Bow  

Norske batterier kan levere 54 kWh på seks minutter

Tabbe gjorde at batterifergen måtte tilbake på verftet  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.