SAMFERDSEL

Skal bygge 800 km vei med ett felt for begge retninger

Roses i ny rapport.

Thorsagervej i Syddjurs Kommune i Danmark har testet ut 2 minus 1-vei i flere år.
Thorsagervej i Syddjurs Kommune i Danmark har testet ut 2 minus 1-vei i flere år. Bilde: COWI
2. des. 2015 - 14:33

Stadig flere veier i Danmark bygges med kun ett kjørefelt.

Konseptet, som kalles «2 minus 1»-vei, har et felles kjørefelt for begge retninger, og øker ifølge en fersk rapport trafikksikkerheten for gående og syklende.

Tryggere veier

Konseptet går ut på at det etableres et felles kjørefelt for begge retninger midt i veien, mens det etableres en bred veiskulder på hver side av sporet.

Bilene kjører dermed midt i veien, helt til de møtes, og kjører halvveis ut på hver sin veiskulder. Når de så har passert hverandre styrer de igjen ut mot midten av veien, og blir der til de treffer en ny møtende kjøretøy.

– De brede veiskuldrene gjør veien tryggere å ferdes på, ved at det blir bedre plass til fotgjengere og syklister, sier Marianne Foldberg Steffensen som leder tarfikksikkerhetsavdelingen i det danske Vejdirektoratet.

Hun legger til at de kommunene som har valgt å satse på «2 minus 1»-løsningen har gitt positive tilbakemeldinger om hvordan den fungerer.

Det har vært litt uklarheter i hvordan man skal kjøre på en 2 minus 1-vei etter at konseptet ble innført i Danmark.
Det har vært litt uklarheter i hvordan man skal kjøre på en 2 minus 1-vei etter at konseptet ble innført i Danmark.

Skal bygge ut

Løsningen er i utgangspunktet ment for veier med lave trafikkmengder. Cirka halvparten av veiene løsningen er testet ut på i Danmark, har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på under 1000.

De gikk fra 6,5 til 7,5 meter brede tofeltsveier, til veier med et felles felt og en veiskulder på mellom 1,2 og 1,8 meter.

Konklusjonene fra Vejdirektoratet er at løsningen har ført til lavere kjørehastighet der den er innført, noe som igjen gir økt trafikksikkerhet.

Det planlegges derfor å bygge ut hele 800 kilometer med danske veier til «2 minus 1»-veier innen år 2020.

Åpne for ny vurdering

Norske veimyndigheter hittil vært mer restriktive til «2 minus 1»-veier.

– Vi vurderte løsningen for syv til åtte år siden ut fra en rapport som forelå da. Den viste at syklistene seg mer mot midten mens bilistene ikke gjorde det, og at farten var høy. Utfra dette ville det bli mer konflikt mellom bilister og syklister med denne løsningen enn med vanlig tofeltsvei, sier Gyda Grendstad som leder seksjonen for planlegging og grunnerverv i Veidirektoratet.

Konklusjonen den gang var også at adferden langs «2 minus 1»-veiene tilsa at løsningen var vanskelig å forstå for trafikantene.

– Men om det har forekommet ny kunnskap som sier at løsningen fungerer godt vil vi foreta en ny vurdering, sier hun.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.