Sjøfartsdirektøren: Rederier bestiller gammel teknologi – klarer ikke klimamål

To av tre rederier bestiller nye skip med dieselmotor og er ikke forberedt for nullutslippsteknologi i framtida. Sjøfartsdirektøren etterlyser både pisk og gulrot.

Sjøfartsdirektøren: Rederier bestiller gammel teknologi – klarer ikke klimamål
Regjeringen setter lavutslippskrav til offshorefartøy fra 2025 og nullutslipp fra 2030. Foto: DNV

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad tror ikke Norge klarer å kutte klimagassutslippene fra innenriks skip med 50 prosent inne 2030.