Selvkjørende Odin oppdager hinderet og styrer unna

Forsvarets forskningsinstitutt og Kongsberg Maritime har nådd milepæl.

HORTEN: For ett år siden kjøpte FFI inn plastbåten Odin for å bruke den som plattform til utvikling av autonome (selvgående) overflatefartøy, AUSV (autonomous unmanned surface vessel).