Rundebordkonferanse: Støtte til Norge som laboratorium for grønn skipsfart

Erna Solberg og regjeringen fikk en rekke gode råd til å befeste Norges som laboratorium for grønn skipsfart. Tøffere miljøkrav ble også etterspurt.

Rundebordkonferanse: Støtte til Norge som laboratorium for grønn skipsfart
Statsminister Erna Solberg og Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL. Foto: Eirik Helland Urke

Bakgrunnen for møtet  var at Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som statsminister Solberg har tatt initiativet til, skal legge fram en handlingsplan for hvordan havet kan bidra til å nå FNs bærekraftmål.