SAMFERDSEL

Regjeringen vil bruke flere hundre millioner på en vei som ikke er vedtatt

Regjeringen vil bevilge 260 millioner til ny E18 Vestkorridoren i nytt statsbudsjett.

I forslag til statsbudsjett for 2015 ønsker regjeringen å bevilge 260 millioner kroner til grunnerverv langs ny E18 Vestkorridoren. Veien er per i dag ikke vedtatt.
I forslag til statsbudsjett for 2015 ønsker regjeringen å bevilge 260 millioner kroner til grunnerverv langs ny E18 Vestkorridoren. Veien er per i dag ikke vedtatt. Bilde: Statens Vegvesen
10. okt. 2014 - 15:46

E18 «VESTKORRIDOREN»

  • E18 gjennom Vestkorridoren i Bærum og Asker er en av landets høyest trafikkerte europaveier, og er den eneste hovedinnfartsåren inn mot Oslo fra vest.
  • E18 og E16 kobles sammen i Sandvika og E18-strekningen er således en hovedåre for både godstrafikk, annen næringstrafikk og persontrafikk fra Sør- og Vest-Norge til og forbi Oslo. Dårlig fremkommelighet på denne åren berører således transport mellom regionale og nasjonale knutepunkter.
  • Statens vegvesen og Bærum kommune ønsker en utbygging av E18 i tunnel under Høvik og tunnel under Sandvika. Utbyggingen anbefales kombinert med en samlevei i dagens E18-trasé, med eget kollektivfelt og en ny ekspressykkelvei.

Kilde: Statens vegvesen

I forslag til nytt statsbudsjett har regjeringen satt av midler til grunnerverv på strekningen E18 Lysaker – Ramstadsletta.

Strekningen er en del av den omstridte E18 Vestkorridoren, som Teknisk Ukeblad skrev om tidligere denne uken.

Regjeringen foreslår å sette av 260 millioner kroner til oppkjøp langs strekningen, informerer Statens Vegvesen.

– Det er ikke ofte vi får bevilget penger til et prosjekt før det er vedtatt av Stortinget, men i dette tilfellet har regjeringen gitt oss tillatelse til å sette i gang med bakgrunn i kommunedelplanen, sier Svein Røed, prosjektdirektør i Vegvesenet region øst.

Roser politikerne

Statens vegvesen beskriver i hovedrapporten om ny vei hvordan dagens E18 gir store støybelastninger. Veien har dårlig fremkommelighet i rushtiden, og gir store forsinkelser i kollektivtrafikken.

Etaten peker på at hovedveinettet i Bærum er sprengt, og at køene om ikke lenge vil vare utover rushtiden dersom veien ikke utvides.

Rapporten anbefaler å legge E18 i tunnel store deler av strekningen mellom Lysaker og Slependen – en mellom Lysaker og Høvik, og en mellom Blommenholm og Slependen. Veien skal ha seks felter, samtidig som en såkalt samlevei i dagen over E18 skal ha fire felter.

Røed mener dermed bevilgningene regjeringen anbefaler et godt i tråd med anbefalingene i rapporten.

– Vi har en kommunedelplan i Bærum som viser at nesten 250 eiendommer vil måtte rives når prosjektet gjennomføres. Ved å bevilge penger allrede nå ligger politikerne i forkant av en stor utbygging, sier han.

– Er det vanlig å få bevilget flere hundre millioner kroner til et prosjekt som ikke er vedtatt i Stortinget?

– Nei, normalt har vi ikke grunnlag for å innløse eiendommer før prosjekter er vedtatt.

Les også: Denne motorveien i Østfold kan bli skiløype enda en vinter

Kan måtte selge

Den totale kostnaden for grunnerverv langs E18 dersom veiplanene realiseres er på drøye to milliarder kroner. Røed mener derfor bevilgningene foreslått av regjeringen medfører liten økonomisk risiko for regjeringen.

– Dette er bare en liten andel av totalbehovet. Men det vil løse et prekært problem for enkelte grunneiere og gi oss muligheten til å imøtegå deres ønsker, sier han.

– Hva skjer om ny E18 ikke blir vedtatt, har det da vært behov for oppkjøpene?

– Om det blir vedtatt bestemmelse om ikke å bygge ut E18 har det ikke vært nødvendig å kjøpe opp eiendommene, da vil vi måtte selge dem igjen.

Les også: Kø-marerittet E18 skal utvides. Men etter et par år vil det være like ille

Lover bedre vei

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet bekrefter at grunnervervene er knyttet til utbyggingen av E18, til tross for at veien ikke er vedtatt utbygget.

– Dette handler om å ligge i forkant av en kjempeutbygging. Alle er enige i at noe må gjøres med E18, det er tross alt den mest trafikkbelastede strekningen i hele Norge. 260 millioner kroner er forholdsvis lite penger for å ligge i forkant av en utbygging som må skje, sier han.

– Men hvorfor har dere valgt å bevilge flere hundre millioner til et omstridt veiprosjekt som ikke er vedtatt?

– Selv om forslaget fra Vegvesenet ikke er vedtatt er det ingen tvil om at noe må gjøres. Ved å bevilge penger til grunnerverv synliggjør vi at vi kommer til å gjøre noe med strekningen. Samtidig som vi gir dem som vil miste eiendommen sin en god prosess og muligheten til å planlegge fremtiden sin på en langt bedre måte.

Hoksrud er ikke bekymret for hva som vil skje med tomteoppkjøpene dersom E18 Vestkorridoren ikke skulle bli realisert.

– Jeg er ikke veldig redd for å risikere pengene. Men jeg er veldig opptatt av at man skal ha en ryddig og skikkelig prosess. Med dagens eiendomsmarked tror jeg heller ikke regjeringen ville tapt penger på å eventuelt måtte selge tomtene igjen, sier han.

Les også:

25.000 mennesker skal jobbe på Fornebu. Kun halvparten får mulighet til å reise kollektivt

Her skal det koste 200 kroner å kjøre dieselbil i sentrum

Disse stupbratte veiene ville vært forbudt å bygge i dag  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.