Regjeringen dropper forslag til ny kraftskatt

Regjeringen vil ikke følge opp de omstridte forslagene fra kraftskatteutvalget, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen dropper forslag til ny kraftskatt
Statsminister Erna Solberg varsler i dag at hun legger kraftskatteutvalgets forslag i skuffen. 171 ordførere har protestert mot forslagene, som innebærer å ta kraftinntekter fra kommunene og i stedet sluse mer inn til staten. Foto: Eirik Helland Urke

Utvalget foreslo en omlegging av skattesystemet for vannkraft, som ville bety at vertskommunene ville miste de direkte inntektene.

– Vi har gjennomgått utvalgets forslag, og vi har funnet ut at vi ikke kommer til å følge opp kraftverksbeskatningsutvalget. Hvis vi skal gjøre endringer, så tror vi ikke at det er grunnlaget. Endringene må eventuelt komme i de opprinnelige skatteoppleggene, sier Solberg til Adresseavisen.

– Ikke levert på oppdraget

Regjeringspartner Venstre tok allerede i oktober til orde for å legge skatteutvalgets anbefalinger i skuffen og heller konsentrere seg om å lage skatteregler for vindkraften.

– Staten har nok inntekter og utvalget har ikke levert på oppdraget, sa lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), til TU.

Kraftskatteutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen og ble ledet av tidligere NVE-direktør Per Sanderud. Forslagene fra utvalget var omstridt fra første stund, og 171 ordførere signerte på et opprop om at regjeringen skulle forkaste forslaget.

Utvalget foreslo å kutte i tre skatter som gir inntekter til vertskommuner for vannkraft: konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt.

Les også

– Dramatisk og historieløst

– Sett med kommuneøyne er dette dramatisk og historieløst. Utvalget foreslår å utradere de lovbestemte rettighetene som gir grunnlag for at kommuner har sagt ja til kraftutbygging, sa Karoline Lund, sekretæriatsleder i LVK til Teknisk Ukeblad da forslagene ble lagt fram.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge mente at utvalget hadde hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene. 

Regjeringen har allerede skrinlagt Sanderud-utvalgets forslag om å ilegge full grunnrenteskatt på småkraftverk, altså vannkraftverk under 10 MW.

I november meldte småkraftbransjen om at skatteutvalget forslag gjorde investorene nervøse og gjorde at aktiviteten bremset opp og prosjekter ble satt på hold

Les også

Les mer om: