Endrer ikke skatten for småkraftverk

Regjeringen avviser full skatt på småkraft før saken er behandlet.

Endrer ikke skatten for småkraftverk
Småkraftverk under 10 MW betaler ikke grunnrenteskatt i dag. Det skal de heller ikke gjøre i årene som kommer, sier regjeringen i dag. Bilde: Øyvind Lie

Kraftskatteutvalget foreslo å senke den nedre grensen for grunnrenteskatt for små kraftverk. Sånn blir det ikke, skriver regjeringspartiene i en pressemelding.

Kraftskatteutvalget anbefalte tidligere i høst å redusere den nedre grensen for grunnrenteskatt fra 10 MW til 1,5 MW. Det ville føre til at så godt som alle småkraftverk ble ilagt grunnrenteskatt.

– Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

TU har tidligere omtalt at usikkerheten rundt forslaget har ført til at småkraftprosjekter legges på is, noe som skaper usikkerhet hos underleverandørene.

Grønn energi

De andre forslagene fra kraftskatteutvalget, vil ikke regjeringen ta stilling til før høringsfristen har gått ut.

– Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensen på 10.000 KVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, skriver Ketil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

– Vi er veldig glade, og takknemmelige for at regjeringspartiene tar ansvar og avlyser dette håpløse forslaget fra Sanderudutvalget, sier Lars Emil Berge, styreleder i Småkraftforeninga til enerWE.

Godt mottatt

Utspillet fra regjeringspartiene blir godt mottatt av både Landssammenslutningen av vannkraftskommuner (LVK) og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).

Både USS og LVK forventer at man er like tydelige på at man avviser forslagene som kraftskatteutvalget har kommet med når det kommer til stor vannkraft.

– Regjeringens melding om at småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt, vil sikre at de nær 350 konsesjoner som er gitt på disse vilkår står seg, og prosesser for etablering og investering kan fortsette, skriver de i pressemeldingen.

 

Les også