– Med disse reglene vil kommunene begynne å si nei til vannkraft

Regjeringsutvalg foreslår å  fjerne vannkraftkommunenes konsesjonskraft og konsesjonsavgift, og endre eiendomsskatten for vannkraftverk. – Det kan føre til svenske tilstander med avfolking av bygdene, advarer vannkraftkommunene.

– Med disse reglene vil kommunene begynne å si nei til vannkraft
Leder Per Sanderud overrekker ekspertutvalgets anbefalinger til finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Ellen Synnøve Viseth

Utbyggingen av vindkraft skyter fart i Norge, og har på kort tid gått forbi nybygging og opprusting av vannkraft.