OLJE OG GASS

Rapport etter dødsulykke er klar: En løftestropp røk, slik at pumpe og strømkabel falt – og kabelen traff to personer

Slik var hendelsene som førte til ulykken.

Operasjonen med å senke en råvannspumpe ned mellom to styringsrør (rød pil) for å gjøre den klar til installasjon av rørseksjoner (gul pil) var den som førte til hendelsen, hvor en person falt i sjøen og mistet livet på Maersk Interceptor i desember i fjor.
Operasjonen med å senke en råvannspumpe ned mellom to styringsrør (rød pil) for å gjøre den klar til installasjon av rørseksjoner (gul pil) var den som førte til hendelsen, hvor en person falt i sjøen og mistet livet på Maersk Interceptor i desember i fjor. Foto: Eirik Helland Urke/Petroleumstilsynet (illustrasjon)
Ina AndersenIna AndersenJournalist
3. mai 2018 - 13:54

7. desember i fjor inntraff en alvorlig ulykke på den oppjekkbare riggen Maersk Interceptor, som var på jobb for AkerBP på Tambar-feltet i Nordsjøen.

Ulykken skjedde i forbindelse med løfting og installasjon av en råvannspumpe. Fire personer deltok direkte i arbeidet.

En ståltaustropp ble brukt i løftet. Stroppen røk og pumpen falt. En strømkabel, som var festet til pumpen, ble dratt med i fallet, og traff to av personene som befant seg i nærheten. Den ene falt over bord og omkom. Den andre ble alvorlig skadet.

Ved mindre endrede omstendigheter kunne flere menneskeliv gått tapt, påpeker Petroleumstilsynet

Hektisk periode

Petroleumstilsynet skriver i rapporten at den direkte årsaken til ulykken var at løftestroppen røk. Hvorfor konsekvensene ble så store, er ifølge tilsynet mer sammensatt. 

– De bakenforliggende årsakene til ulykken var flere og sammensatte og kan relateres til svakheter ved design og oppfølgingen av disse, vedlikehold av løfteutstyr, opplæring, manglende identifisering av risiko på flere nivå samt planlegging og arbeidspraksis, skriver Ptil.

Slik beskriver Ptil hendelsene som førte til ulykken: 

Riggen er utstyrt med seks råvannspumper, og to av dem var i bruk på hendelsestidspunktet. Råvannspumpen som skulle installeres, skulle erstatte en pumpe som ble fjernet i september 2016. Det var videre planlagt at de to gjenværende pumpene som var i bruk, skulle tas til land for vedlikehold.

Hendelsen inntraff under arbeidet med å skifte ut denne pumpen.

I tidsrommet for hendelsen var innretningen inne i en hektisk periode med flere samtidige aktiviteter, bore- og brønnserviceoperasjoner samt et modifikasjonsprosjekt på Tambar-innretningen. I tillegg var en vedlikeholdsstans planlagt, og det var derfor viktig å ferdigstille utestående arbeid.

Området der hendelsen inntraff, var på hoveddekket forut på riggen.

Arbeidet skulle gjøres i forbindelse med utskiftning av pumpen skulle gjennomføres av nattskiftet på dekk og være ferdig 6. desember.

Men arbeidet med å installere råvannspumpen ikke gikk som planlagt. Det ble avbrutt flere ganger grunnet værforholdene og tekniske og operasjonelle ting. Dette medførte at arbeidet ble utsatt til dagen etter og dermed gikk over flere skift og flere dager enn det som var planlagt.

Måtte skyve pumpen utover dekksiden

Fire personer deltok i arbeidet da det ble gjenopptatt dagen etter, 7. desember: en arbeidsleder, en mekaniker og to dekksarbeidere. 

Innløftet av råvannspumpen var designet på en måte som medførte et skjevtrekk, og derfor måtte mekanikeren skyve råvannspumpen utover dekksiden og lede den inn mellom styringsrørene mens arbeidslederen styrer traverskranen.

Strømkabelen ligger i en liten kveil på dekk. Den går videre opp over arbeidsområdet og inn på en installasjonstrommel som står på taket av ventilasjonshuset.

Bevegelse i strømkabelen kan føre til at den skades, så kabelen er festet med strips til råvannspumpen. Når råvannspumpen senkes ned, ryker en eller flere av stripsene. Det blir da bestemt at råvannspumpen må løftes opp igjen og nye strips monteres for å holde kabelen på plass.

Råvannspumpen er for tung til at mekanikeren klarer å holde den klar av dekket alene, så han får hjelp av en av dekksarbeiderne. Råvannspumpen er fortsatt for tung for dem, så arbeidslederen gir fjernkontrollen for traverskranen til den andre dekksarbeideren, slik at han selv kan hjelpe til med å holde råvannspumpen klar av dekket.

– Roper «Stopp!»

Når råvannspumpen heises opp og blir vurdert til å være høyt nok oppe til at nye strips kan monteres, går mekanikeren for å hente flere strips.

I samme øyeblikk oppdager arbeidslederen at råvannspumpen har hengt seg opp langs dekksiden og roper «stopp!» noen ganger. Råvannspumpen er da løftet cirka 1,2 meter over dekksnivå, og det antas at den hengte seg opp i en plateskjøt som stikker et par centimeter ut.

Dekksarbeideren som styrer kranen stopper løftet, og i samme øyeblikk ryker stroppen som fester råvannspumpen til kranen. Idet løftestroppen ryker, holder to personer i arbeidslaget pumpen klar av dekk. De to andre personene er i umiddelbar nærhet.

Når råvannspumpen faller i sjøen, ruser kabelen ut og følger pumpen ned. Kabelen treffer de to personene som var nærmest pumpen. Dekksarbeideren faller over bord og i sjøen, mens arbeidslederen blir liggende på dekk med hodet over dekkskanten.

Petroleumstilsynet har ikke med sikkerhet klart å fastslå hvorfor dekksarbeideren falt i sjøen. Mest sannsynlig ble han truffet av kabelen. Arbeidslederen ble truffet av kabelen og våknet med hodet over dekkskanten. Han fortalte at han kunne høre kabelen ruse ut og prøvde å komme seg i sikkerhet.

Ingen av de andre to så hendelsen direkte. 

Alarmen gikk nesten umiddelbart etter hendelsen, og tre minutter senere var mann over bord-båten sjøsatt. Det var dårlig vær, med grov sjø og fem meter signifikant bølgehøyde. MOB-båten fikk personen om bord seks minutter etter at alarmen ble utløst.

Den forulykkede ble brakt til hospitalet på fartøyet. Hospitalet utførte hjerte-lunge-redning til pasienten ble hentet av SAR-helikopteret og brakt til Haukeland sykehus. Mannen omkom i ulykken. 

– Skulle ikke ha skjedd

Maersk Drilling henviser Teknisk Ukeblad til en pressemelding, hvor de skriver at de, sammen med AkerBP som er operatør på Tambar-feltet, støtter funnene i granskingen til Ptil, og at de stemmer overens med det selskapene selv har funnet i sin interne gransking av ulykken. 

– Hendelsen på Maersk Interceptor sjokkerte oss alle og skulle ikke ha skjedd. Vi har samarbeidet fullt med Petroleumstilsynets gransking og er forpliktet til å gjøre alt i vår kraft for å hindre at en slik tragedie kan skje igjen, sier Angela Durkin i Maersk Drilling i meldingen. 

– Maersk Drilling og AkerBP har og vil fortsette med å dele de funnene vi har gjort med resten av industrien slik at også andre kan forhindre en lignende hendelse, sier Tommy Sigmundstad i AkerBP.

Maersk Drilling skriver videre at de har fulgt opp alle påleggene Petroleumstilsynet har gitt selskapet i etterkant av hendelsen (se avsnittet under), og de jobber nå med å innføre de nødvendige tiltakene.  

Sterkt preget

De faktiske konsekvensene av ulykken omfatter menneskelige tap og tap av materielle og økonomiske verdier. De tre overlevende i arbeidslaget som skulle utføre operasjonen var sterkt preget, skriver Ptil.

Alt i januar i år ble det klart at Petroleumstilsynet ilegger Maersk Drilling pålegg etter ulykken. Dette regnes som et kraftig virkemiddel fra norske myndigheter. 

Granskingen identifiserte flere brudd på regelverket. Disse omfatter:

  • Planlegging av arbeidsprosessen
  • Utforming av løfteutstyr
  • Bruk av informasjon og kontinuerlig forbedring
  • Opplæring og trening
  • Bruk av løfteinnretninger og løfteredskaper
  • Oppfølging av sakkyndig virksomhet
  • Sperringer og hindringer

Petroleumstilsynet har gitt Maersk Drilling frist til 31. mai 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.