TU Live

13:07

Maersk får pålegg etter dødsulykke

Ulykken 7. desember i fjor skjedde om bord på boreriggen Maersk Interceptor og førte til at én person omkom og en annen ble alvorlig skadd.

I en melding fra Petroleumstilsynet heter det at granskningen har avdekket «alvorlige mangler ved systemer og prosesser for materialhåndtering» om bord i riggen, som befinner seg på Tambarfeltet i Nordsjøen.

Maersk Drilling Norge AS får pålegg om å gjennomgå sine systemer for oppfølgning og bruk av løst løfteutstyr på alle innretninger i bruk på norsk sokkel. Det dreier seg om blant annet egenkontroll, opplæring av personell og erfaringsoverføring ved bruk av slikt utstyr.

Selskapet må også «systematisk kartlegge og gjennomgå alle operasjoner i forbindelse med materialhåndteringsprosessen for installasjon av råvannspumper på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, identifisere risikoer og gjennomføre nødvendige tiltak.»

Maersk Drilling har frist til 28. februar med å etterleve pålegget. (NTB)

Fredrik Dyrnes Svendsen