SAMFERDSEL

– Problemet med utenlandske sjåfører er mye mindre enn antatt

Kun 0,3 prosent av godset som ble transportert innad i landet var kabotasjekjøring i 2012, viser tall fra SSB.
Kun 0,3 prosent av godset som ble transportert innad i landet var kabotasjekjøring i 2012, viser tall fra SSB. Bilde: Mari Gisvold Garathun
17. jan. 2014 - 10:17
Vis mer

Utenlandske sjåfører som frakter gods mellom ulike deler av landet er et stort problem, ifølge norske transportarbeidere.

Tall fra SSB, og undersøkelser gjennomført av NHO Logistikk og transport, viser imidlertid at problemet er mye mindre enn hva bransjen melder om.

– Kabotasje er blitt betegnelsen på enhver lastebil med utenlandske skilter på norske veier. Det er viktig å skille mellom kabotasjekjøring og internasjonal kjøring, sier Erling Sæther, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Les også: Nå skal ulovlig kjøring med utenlandske vogntog avsløres

Ingen trussel

Kabotasjekjøring betegnes som innenlandske transportoppdrag utført av utenlandske lastebiler. Internasjonal kjøring er derimot grensekryssende transportoppdrag.

Tall fra SSB viser at andelen kabotasjekjøring på norske veier var på 0,3 prosent av den totale tonnasjen som ble fraktet med lastebiler innenlands.

– 0,3 prosent av total tonnasje er ikke ødeleggende for det norske markedet. Kabotasjekjøringen her i landet truer derfor ikke arbeidsplassene til norske sjåfører, sier Sæther.

Videre viser SSB-tallene at totalt 3,9 prosent av antall godsturer i Norge i 2012 var kabotasjeturer.

Sæther sier han er klar over at mange innen bransjen mener SSBs statistikk ikke gir et riktig bilde av virkeligheten, og at andelen kabotasjekjøring er mye høyere enn tallene tilsier. Derfor har NHO Logistikk og transport selv gått til anskaffelse av bakgrunnstall.

– For å bidra til faktainnsamlingen har vi spurt et representativt utvalg av medlemsbedriftene våre om hvor stor andel kabotasjeoppdrag de benyttet i forhold til det totale antall turer som kunne brukes i kabotasje. Svarene tyder på at kabotasjebruken er økende, men meget beskjeden. Andelen ligger på det samme nivået som SSB redegjør for, cirka 0,3 prosent, sier Sæther.

Les også: Snart kan utenlandske sjåfører få norske veiforhold rett i GPS-en

Tømmer og søppel

Internasjonale oppdrag er det derimot mye av.

– Men også der hevder de norske transportørene seg veldig bra, sier Sæther.

Han viser til at norske biler økte markedsandelen fra 2012 til 2013.

– Det skyldes i stor grad økt tømmertransport ut av landet og kjøring av norsk søppel til svenske forbrenningsanlegg. Tømmertransporten har økt på grunn av nedleggelsene av papirfabrikkene i Norge. Denne økte transporten har gitt økt markedsandel for norske transportører, sier Sæther.

Les også: Her er bilen som kan spå når en parkeringsplass blir ledig

Kritisk til statistikken

Geir A. Mo, Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, er ikke enig med Sæther i omfanget av kabotasjekjøring her i landet er lite.

– Kabotasjekjøring er et stort og økende problem, sier han.

Mo sier et annet stort problem er nettopp den offisielle statistikken på kjøringen.

– Statistikken baserer seg på innrapportering. Den er dårlig, og gir et helt feilaktig bilde av problemet, sier han.

Mo viser til en undersøkelse gjennomført av NLF, som indikerer at rundt 30 prosent av deres medlemsbedrifter innenfor de segmentene som er utsatt for kabotasjekonkurranse er berørt av problemet.

– En telling vi gjorde på 20 steder rundt i Norge i juni i fjor viste at andelen utenlandske vogntog var nesten 37 prosent, sier han.

Moe legger til at alle rapporter indikerer at problemet med kabotasje er mye større enn statistikken tilsier.

– Andelen utenlandske registeret lastebiler i Norge øker år for år, noe som selvfølgelig har en effekt også på kabotasjekjøringen. Både den lovlige og den ulovlige kabotasjen øker i takt med andelen utenlandske lastebiler i Norge.  Prisene her i landet gjør det veldig lønnsomt for utenlandske sjåfører å jobbe her, sier han.

Les også: Her er bilen som kan spå når en parkeringsplass blir ledig

Ønsker flere kontroller

Også Sæther erkjenner at det kan finnes mørketall i næringen.

– Muligheten er til stede for at noen utenlandske transportkolleger av de norske lastebileierne tilbyr sine tjenester i strid med EUs regler. Det finnes også et stort antall oppdragsgivere utenom våre medlemsbedrifter, men det er likevel grunn til å anta at omfanget ikke er så stort som det hevdes, sier han.

Sæther mener både NHO Logistikk og transport, lastebileierne og transportarbeidere har en felles interesse i å arbeide for regler og kontroll som hindrer transportkriminalitet.

– Det kan neppe hindres at transportmarkedet blir mer internasjonalt. Derfor bør også myndighetene øke kontrollinnsatsen, sier han.

Les også:

Vegvesenet vil forby tverrspente dekker i trebruer

IT-gigantene slåss om operativsystem til bilene

Det blir slutt på gratis hurtiglading i Asker og Oslo  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.