SKIP

Polske myndigheter om arbeiderne fra Nord-Korea: – De får i alle fall handle i butikken på egen hånd

– Med et slikt resonnement kan du utsette mennesker for mange forferdelige ting, sier KrF.

Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad (innfelt) er ikke i tvil om at de nordkoreanske arbeiderne som blant annet har jobbet på Crist-verftet i Gdynia (bildet) er utsatt for kriminelle handlinger.
Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad (innfelt) er ikke i tvil om at de nordkoreanske arbeiderne som blant annet har jobbet på Crist-verftet i Gdynia (bildet) er utsatt for kriminelle handlinger. Bilde: Lars Taraldsen/Øyvind Lie
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
9. feb. 2017 - 11:32

I et oppsiktsvekkende møtereferat etter et møte mellom norske og polske myndigheter argumenterer det polske utenriksdepartementet med at nordkoreanske arbeidere har det bedre i Polen enn i andre land, som Kina og Russland.

– De får i alle fall gå fritt rundt i landsbyen de jobber i og får handle i butikken på egen hånd, argumenterer det polske utenriksdepartementet.

Møtet kom i stand i kjølvannet av saken om at nordkoreanske tvangsarbeidere sveiser skip – også en rekke norske fartøy – på verft i Polen.

I referatet kommer det frem at Polen har et begrenset samarbeid med diktaturet i Nord-Korea om den svært kontroversielle formen for sysselsetting, der nordkoreanske arbeidere blir sendt til Polen for å jobbe.

Arbeiderne kommer til Polen uten familien, og jobber flere år i strekk langt hjemmefra.

Det kommer også frem at Polen valgte å opprettholde ambassaden sin i diktaturet for å kunne utstede arbeidstillatelser til nordkoreanerne. Nå er det foreløpig slutt på nye arbeidstillatelser, men ambassaden i Pyongyang er fortsatt opprettholdt. Nordkoreanere er fortsatt i Polen som arbeidere.

Forgreininger til Norge

Bakgrunnen for møtet mellom den norske ambassaden og det polske utenriksdepartementet er saken som sprakk i mai 2016 om at nordkoreanske arbeidere jobber som sveisere på polske verft, der blant annet en rekke norske skip blir bygget.

Vice omtalte problematikken først i sin dokumentar Cash for Kim, før Teknisk Ukeblad tok opp tråden med å avdekke forgreiningene fra Norge til Polen og videre til Nord-Korea.

Klevens skip Polar Empress, som ble bygget for GC Rieber, ble åstedet for et brutalt dødsfall da en nordkoreansk arbeider tok fyr under sveising. <i>Foto: GC Rieber</i>
Klevens skip Polar Empress, som ble bygget for GC Rieber, ble åstedet for et brutalt dødsfall da en nordkoreansk arbeider tok fyr under sveising. Foto: GC Rieber

Én av arbeiderne omkom på det norske superskipet Polar Empress – et skip som norske Kleven fikk bygget for bergenske GC Rieber Shipping.

Møtet mellom den norske ambassaden i Polen og det polske utenriksdepartementets direktør for Asia-Stillehavsregionen, Michal Kolodziejski, fant sted 28. juli i fjor, omkring to måneder etter at Teknisk Ukeblad først omtalte problemstillingen.

Teknisk Ukeblad har gjennom ambassaden fått innsyn i møtereferatet.

– Som Polen for 25 år siden

Referatet er videresendt til sentraleuropeisk seksjon i Utenriksdepartementet, næringspolitisk seksjon, europapolitisk seksjon, seksjon for Øst-Asia og Oceania, Garantiinstituttet for eksportkreditt, Eksportkreditt Norge og et knippe andre.

Blant det som kom frem gjennom møtet, var følgende:

  • Rundt 500 nordkoreanske arbeidere i Polen, per 28. juli
  • Diktaturet i Nord-Korea samarbeider med bemanningsbyråer i utlandet i forbindelse med den nordkoreanske arbeidskraften
  • De polske myndighetene holder frem at det ikke er funnet tegn på tvangsarbeid knyttet til arbeiderne i Polen.
  • De sammenligner tilstanden i Nord-Korea med hvordan det var under kommunisttiden i Polen for 25 år siden. Dette skal – ifølge referatet – være «grunn god nok for å fortsette det begrensede samarbeidet». Det vises til at Polen også hadde arbeidsutvandring under kommunisttiden, noe som ga arbeiderne inspirasjon til kamp for demokrati, samt nye perspektiver og fremtidshåp.
  • De polske myndighetene innrømmer at de ikke vet om arbeiderne blir straffet når de kommer til hjemlandet igjen.
  • De vet heller ikke om det er hemmelige agenter fra Nord-Korea blant arbeiderne.

Diktatursamarbeid

Ifølge referatet bekrefter de polske myndighetene noe som tidligere har blitt bestridt: De polske bemanningsselskapene organiserer arbeidsinnvandringen direkte med diktaturet i Nord-Korea.

Det polske firmaet Armex – som ansatte den omkomne nordkoreaneren – benektet overfor Teknisk Ukeblad enhver befatning med Nord-Korea.

– Vi har ingen bånd til det nordkoreanske regimet. Det er usant at vi har betalt penger til Nord-Korea og regimet. Vi mener det ikke ville være etisk korrekt å samarbeide med noe som helst regime, hverken direkte eller indirekte, sa administrerende direktør i Armex, Cecylia Kowalska til Teknisk Ukeblad i fjor.

Aramex Elektro er ett av selskapene i porteføljen til gründeren Cecylia Kowalska. Selskapet har også stor aktivitet i Norge. <i>Foto: Lars Taraldsen</i>
Aramex Elektro er ett av selskapene i porteføljen til gründeren Cecylia Kowalska. Selskapet har også stor aktivitet i Norge. Foto: Lars Taraldsen

Kowalska har for øvrig over flere år hatt en lignende virksomhet i Norge, gjennom firmaet Aramex Elektro, som ifølge regnskapene fra 2014 og 2015 har omsatt for nærmere 200 millioner kroner.

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår, driver Aramex Elektro med utleie av polske arbeidere i Norge.

– Langt fra ideelt

I møtereferatet kommer det også frem at de nordkoreanske arbeiderne blir værende i Polen i flere år av gangen – uten familie –  samt at Polen har opprettholdt en ambassade i Pyongyang for å kunne legge til rette for den kontroversielle arbeidsinnvandringen.

– Samarbeidet om fremmedarbeidere med Nord-Korea er ikke økonomisk viktig for Polen og har ifølge Kolodziejski flere ulemper enn fordeler. Han sa at det i større grad handler om å holde et vindu åpent for informasjonsutveksling med det nordkoreanske regimet, heter det.

– Denne muligheten for dialog har sammen med avtalene om fremmedarbeidere vært noe av grunnlaget for å opprettholde en polsk ambassade i Pyongyang med tanke på visumutstedelse for nordkoreanere som har fått arbeidskontrakt. Situasjonen beskrives som «langt fra ideell» siden man uansett i dag har svært begrensede muligheter for å påvirke Nord-Korea på noe vis, står det videre i referatet.

Til den norske ambassaden forklarte det polske utenriksdepartementet at forholdene for arbeiderne er bedre i Polen enn i andre land.

– Kolodziejski framholdt at nordkoreanske arbeidere i Polen nyter større frihet enn i mange andre land, som i Kina og Russland. I Polen kan arbeiderne i alle fall «gå fritt rundt i landsbyen de jobber i og handle på butikken på egen hånd», heter det i referatet.

Det kommer også frem at polske myndigheter mener at situasjonen for de nordkoreanske arbeiderne er komplisert og uoversiktlig. Dette mener Kolodziejski fører til at mediebildet gjerne preges av misforståelser og usannheter.

Det vises videre til at arbeidstilsynet og grensevakten samarbeider og prioriterer denne saken høyt. Det skal ikke ha blitt funnet noe som tyder på at arbeiderne er tvangsarbeidere.

– Nordkoreanske arbeidere er nå den hyppigst inspiserte gruppen fremmedarbeidere i Polen. Man har ikke funnet «noe informasjon om eller bevis for ulovlig aktiviteter, brudd på arbeidsmiljøloven eller tvangsarbeid», sier Kolodziejski ifølge referatet.

Motstridende informasjon

Dette strider delvis med informasjon Teknisk Ukeblad har fått, blant annet gjennom arbeidstilsynets granskningsrapport etter dødsfallet på Polar Empress.  

Her kom det frem at arbeideren ikke fikk opplæring før han begynte å sveise i det trange skottet. Han hadde heller ikke brannsikre klær, og det var ingen rundt ham for sikring.

Det var heller ikke branntepper eller brannslukningsapparater i nærheten, noe som gjorde at kolleger måtte forsøke å slukke den brennende mannen med mineralvann.

En forskningsrapport fra Leiden University har etter lang tids forskning på nettopp disse verftsarbeiderne slått fast at de var tvangsarbeidere: Med unntak av noen euro til øl og sigaretter ble pengene sendt tilbake til Pyongyang, og de har begrenset bevegelsesfrihet i Polen, der de mer eller mindre konstant er under overvåkning, ifølge forskerne.

Ingen nye visum

Polen har for øvrig midlertidig sluttet å utstede visum til nordkoreanske arbeidere. Ifølge referatet er årsaken at man ønsker å sende et politisk signal.

– Siden det ikke lenger utstedes polske visum, vil antallet nordkoreanere i Polen gradvis minke i takt med at lengden på arbeidskontraktene utløper, heter det.

Samtidig poengteres det at arbeidskontraktene kan forlenges over en periode.

– Dersom man fra polsk side skulle nedbemanne eller legge ned ambassaden i Pyongyang ville man også miste det lille samarbeidet og mulighet for kommunikasjon man i dag har.

Vil legge press på Polen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) engasjerte seg på sensommeren i fjor i saken, og sendte blant annet spørsmål til næringsminister Monica Mæland.

Han reagerer kraftig på referatet fra møtet mellom norske og polske myndigheter.

Kjell Ingolf Ropstad (Krf) er ikke i tvil om at de nordkoreanske arbeiderne i Polen er utsatt for noe kriminelt. <i>Foto: Scanpix</i>
Kjell Ingolf Ropstad (Krf) er ikke i tvil om at de nordkoreanske arbeiderne i Polen er utsatt for noe kriminelt. Foto: Scanpix

– Dette er i aller høyeste grad oppsiktsvekkende. Det er helt utrolig, sier Ropstad.

Han mener referatet vitner om at myndighetene i Polen ikke tar innover seg hva slags regime Nord-Korea faktisk er.

– Det virker ikke som man er så veldig på vakt for hva arbeiderne kan være utsatt for. Når de sier at det i hvert fall er bedre enn i andre land, og at det er et glimt av håp, så tenker jeg som så at det er ganske mange forferdelige ting du kan utsette mennesker for hvis du skal følge det resonnementet.

– Det virker som de ser lett på denne saken, og bortforklarer alvorlige brudd på arbeidsmiljøet – og kanskje også på menneskerettigheter, sier han.

Ropstad mener at norske myndigheter bør legge press på Polen.

­– Ja, dette bør vi ta opp i møter vi har med polske myndigheter, sier han.

Krf-politikeren understreker at han synes det er bra at Polen nå har sluttet å dele ut arbeidstillatelser til de nordkoreanske arbeiderne. Men han er likevel ikke tilfredsstilt.

– Dette referatet beroliger meg ikke. Snarere tvert i mot. Denne praksisen bør avskaffes så fort som mulig. Polen burde heller tilby disse menneskene asyl. At de er utsatt for noe kriminelt, det er jeg ikke i tvil om, sier han.

– Oppmerksomme på situasjonen

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få den norske ambassadens reaksjoner på innholdet i møtereferatet. Are Nagoda, førstesekretær ved den norske ambassaden i Polen, sier til Teknisk Ukeblad at polske myndigheter redegjorde for deres syn på saken.

– De ga uttrykk for at de var oppmerksomme på situasjonen. Ambassaden legger til grunn at polsk arbeidsmiljølovgivning omfatter alle som arbeider i Polen.

– Vi har heller ingen grunn til å tro at Polen ikke etterlever det internasjonale sanksjonsregimet som Nord-Korea er underlagt, sier han.

Ambassaden henviser videre til Utenriksdepartementet (UD). 

På konkrete spørsmål til UD om hva de mener om det som kom frem i møtet, om Ropstads uttalelser og om uttalelsen om at arbeiderne i alle fall kan gå fritt i landsbyen og handle på butikken selv, viser UD til svaret fra ambassaden. De legger til:

– Polske myndigheter opplyste i møte med vår ambassade at blant annet polsk arbeidstilsyn ikke har funnet uregelmessigheter ved sine inspeksjoner av nordkoreanske arbeidere.

Teknisk Ukeblad har tatt kontakt med Utenriksdepartementet i Polen for ytterligere kommentarer til innholdet i møtereferatet. Vi har foreløpig ikke fått svar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.