INDUSTRI

Det norske Veritas har delt ut minst 140 sertifikater til nordkoreanske sveisere

– Burde ha varslet.

Det norske Veritas, nå kjent som DNV GL, har sertifisert nordkoreanske arbeidere. På Crist-verftet i Polen pleide det å jobbe et førtitalls nordkoreanske arbeidere. Nå har verftet sluttet å bruke dem. Mannen på bildet har ingenting med saken å gjøre. Illustrasjonsbilde
Det norske Veritas, nå kjent som DNV GL, har sertifisert nordkoreanske arbeidere. På Crist-verftet i Polen pleide det å jobbe et førtitalls nordkoreanske arbeidere. Nå har verftet sluttet å bruke dem. Mannen på bildet har ingenting med saken å gjøre. Illustrasjonsbilde Bilde: Lars Taraldsen/DNV GL/TU.no
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
29. aug. 2016 - 09:28

Det norske Veritas, nå kjent som DNV GL, har over lenger tid sertifisert nordkoreanske arbeidere i Polen.

Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti mener DNV burde ha varslet om arbeiderne. 

Lørdag avslørte Teknisk Ukeblad at en rekke norske skip og selskaper kan kobles til de nordkoreanske arbeiderne som har jobbet ved Crist-verftet i Polen, der en av arbeiderne omkom på et norsk seismikkskip.

En rapport fra Leiden University i Nederland slo tidligere i sommer ettertrykkelig fast at disse arbeiderne var tvangsarbeidere, og at pengene har blitt sluset tilbake til det nordkoreanske regimet.

Nå viser det seg at ytterligere et norsk selskap – Det norske Veritas (i dag kjent som DNV GL) – har tjent penger på de nordkoreanske arbeiderne: Chon Kyongsu, som omkom på Polar Empress, var sertifisert av DNV.

Kunde av Armex siden 2011

Teknisk Ukeblad har tilgang på sertifiseringsdokumentet fra DNV til arbeideren som omkom.

Chon Kyongsu ble sertifisert av DNV før selskapet fusjonerte med GL og ble DNV GL. Selskapet sier til Teknisk Ukeblad at de ikke har noen formell informasjon på den omkomnes identitet, men bekrefter at navnet hans dukker opp i deres lister.

De nordkoreanske arbeiderne var ansatt av det polske selskapet Armex, som igjen har inngått kontrakter med Crist-verftet.

– Armex har vært kunden vår siden 2011, sier kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i DNV GL til Teknisk Ukeblad.

Han bekrefter at de har utstedt et tresifret antall sveisesertifikater til nordkoreanske arbeidere i Polen de siste fem årene.

– DNV GL har utstedt 140 sertifikater til Nord-Koreanske sveisere over de siste seks årene. Noen av sveiserne har mer enn ett sertifikat. I snitt har vi dermed sertifisert om lag 20 personer per år, sier Richardsen.

Han understreker at DNV ikke har hatt noen rolle i etterforskningen av dødsfallet.

Frp og SV: DNV skulle varslet

Fremskrittspartiets fraksjonsleder og første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, mener at DNV burde ha varslet om forholdene. 

– DNV burde ha forstått at faren for tvangsarbeid eller slavearbeid er særdeles stor når det gjelder nordkoreanske arbeidere i utlandet og det burde være en selvfølge at de varslet om mulige grove brudd på menneskerettighetene her, sier Wiborg. 
 
Han mener at hele sakskomplekset må granskes. 

– Hele saken fra a til å må granskes. Hva som er rette instans for granskningen er jeg ikke sikker på, men også norske myndigheter bør se på saken. Det holder ikke å "skylde" på underleverandører, sier Wiborg.

Også SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski mener at DNV GL burde ha varslet om de nordkoreanske arbeiderne. 

– Det er jo oppsiktsvekkende at de ikke har varslet. Her er det snakk om arbeidere fra det verste regimet i verden som er eksportert til den andre siden av jorden. 

– Det burde ringt noen varsellamper før de satte sitt godkjentstempel på det som åpenbart er slaveri, sier Kaski.

Ikke HMS-testet

I sertifiseringen fra DNV er det under seksjonen ”Job Knowledge” krysset av for at dette ikke er testet. Det andre alternativet er ”Acceptable”.

Richardsen forklarer dette med at det ikke er et krav om at sveiserens kunnskap om blant annet materialer og HMS også skal testes.

– Vår rolle med dette sertifiseringsregimet er å sikre et trygt skip, at sveisene holder mål. Vi kvalitetssikrer sveisen. Sertifikatet bekrefter at vedkommende har gjennomført en eller flere aktuelle sveiser i henhold til de aktuelle kvalitetskrav for den typen sveis.

– Når det er tikket av for ”not tested” betyr det at vi ikke har testet sveiserens kompetanse innen eksempelvis materialtyper og egenskaper i det aktuelle materialet, sier Richardsen.

Dersom testingen hadde blitt gjort, hadde det også inkludert HMS.

– I den utvidede testingen inngår en begrenset del hvor også HMS-kunnskap blir testet. Dette er ikke obligatorisk. Kunden velger selv om han ønsker at DNV GL skal foreta slik testing. Vi har ingen myndighetsrolle hvor vi kan pålegget for eksempel et verft å gjennomføre slike tester.

– Når så Armex ikke har bedt om at en slik utvidet sertifisering skulle gjennomføres, blir ikke dette utført av oss. Vi har her levert tjenester på oppdrag fra Armex, sier han.

Har ikke full oversikt

DNV GL opplyser at de ikke har noen fullstendig oversikt over hvor mange nordkoreanere de totalt har sertifisert, og i hvilke land de har blitt sertifisert. De 140 sertifikatene nevnt over, er kun i Polen.

– Når vi utsteder sertifikater er det et krav om at hver enkelt sveiser skal kunne identifiseres. Dette kan gjøres ved pass, førerkort eller annen identifikasjon – for eksempel firmaets identifikasjonsregister.

– Det er dermed ikke noe krav om at nasjonalitet for den enkelte skal registreres. DNV GL har med dette som bakgrunn ingen komplett oversikt som angir nasjonalitet for sveiserne vi har utstedt sertifikat til. Vårt fokus er utelukkende de tekniske kvalifikasjonene, sier Richardsen.

– En forskningsrapport som ble publisert i juli har konkludert med at de nordkoreanske arbeiderne på Crist var tvangsarbeidere. Hva tenker DNV GL om å ha sertifisert arbeidere som omtales som moderne slaver?

– Som sagt er vår rolle å sertifisere kvalifikasjonene som sikrer et trygt skip. Dersom det medfører riktighet at arbeiderne vi har utstedt sertifikater til har hatt slavelignende arbeidsforhold, er dette uakseptabelt.

– Har arbeidere blitt utsatt for arbeidsforhold som ikke er i henhold til lover og regler, forventer også vi at respektive myndigheter tar de nødvendige skritt overfor aktuell arbeidsgiver, sier Richardsen.

HMS-sertifisert én måned etter dødsfallet

Han forklarer videre at dersom DNV GL hadde vært oppmerksom på brudd på arbeidsforhold gjennom utførelsen av deres arbeid, hadde de rapportert det inn.

– Da hadde vi selvsagt sørget for at dette ble rapportert. Der vi blir kjent med kritikkverdige forhold vil vi også ta initiativ som skal sikre forbedrede arbeidsforhold. Vi har strenge etiske krav til våre egne ansatte og til vår adferd i all vår involvering. Det samme gjelder de krav vi stiller til våre underleverandører, sier han.

Teknisk Ukeblad får også bekreftet fra DNV GL at verftet der de nordkoreanske arbeiderne hadde sine arbeidsdager, Crist, er HMS-sertifisert i henhold til den såkalte OHSAS 18001.  

Denne sertifiseringen fikk verftet dog én måned etter at den omtalte dødsulykken fant sted.

– Prosessen med å gjennomføre nødvendige prosedyrer for å se til at verftet oppfylte kravene for å bli sertifisert - var dog påbegynt før ulykka, sier Richardsen.

Han understreker at DNVs oppfatning av verftet er at de tar HMS på alvor.

– Vår vurdering er at verftet har et målrettet fokus på sikkerhet og kontinuerlige forbedringer.

Samtidig, de nordkoreanske arbeiderne var ikke ansatt ved verftet direkte, men gjennom Armex.

– Armex er ikke sertifisert for OHSAS 18001, ifølge Richardsen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.