SAMFERDSEL

Planene for den nye toglinjen gjennom Sarpsborg er ferdig - nytt bystyre vil kreve en helt annen trasé

Hevder man kan spare opp mot 20 milliarder på trasé utenom sentrum.

Bane Nor har i  lengre tid utredet trase gjennom Sarpsborg sentum.
Bane Nor har i lengre tid utredet trase gjennom Sarpsborg sentum. Foto: Mari Gisvold Solberg/ Bane Nor

I november skal kommuneplanen med planer for nytt dobbeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad legges frem i kommunene.