BYGG

Statlige bygg får mer enn dobbelt så mye som for fire år siden

TU Bygg oppsummerer noen av budsjettområdene som påvirker bygge- og eiendomsbransjen.

Pressekonferanse med finansminister Siv Jensen etter fremleggelsen av neste års statsbudsjett.
Pressekonferanse med finansminister Siv Jensen etter fremleggelsen av neste års statsbudsjett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
8. okt. 2018 - 15:12

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 lagt fram for Stortinget.  

Her er et utvalg av områdene på budsjettet som påvirker bygge- og eiendomsbransjen.

Statlige byggeprosjekter

I budsjettet pekes det på at det siden 2014 har vært en over 100 prosent økning i årlige bevilgninger til statlige byggeprosjekter, fra 3 milliarder i 2014 til nå foreslåtte 6,7 milliarder i neste års budsjett.

Det største prosjektet er nytt bygg for livsvitenskap ved Universitet i Oslo, med en kostnadsramme på 5,8 milliarder kroner i 2019.

De to store byggeprosjektene Campus Ås og nytt nasjonalmuseum på Vestbanen videreføres med forslag om en samlet bevilgning på om lag 2,3 milliarder kroner. Det foreslås også oppstart av Saemien Sijte (sørsamisk museum og kultursenter), energiløsning i regjeringskvartalet samt forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel.

Innenfor Statsbyggs nåværende portefølje av byggeprosjekter reduseres utgiftene fra 2019 til 2020 og årene fremover, ettersom flere bygg ferdigstilles, herunder NMBU Campus Ås og det nye Nasjonalmuseet, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Regjeringen anslår imidlertid ikke utgiftsnivået ved gjennomføring av byggeprosjektene nytt regjeringskvartal, rehabilitering av Nationaltheatret og flere prosjekter i universitets- og høyskolesektoren, som nå er under prosjektering.

Men det påpekes at de store statlige byggeprosjektene som er under forprosjektering, kan gi betydelige utgifter fremover. 

Høyt på listen over Miljødirektoratets forslag til klimatiltak står virkemidler som skal gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil. Bildet er fra E18 i Sandvika.
Les også

Miljødirektoratet: – Klimaomstillingen må speedes opp

Beredskapssenter og flere nye sykehus

Det foreslås til sammen 495 millioner kroner i økt lån og tilskudd til nye store byggeprosjekter i 2019. Dette gjelder blant annet nye sykehus i Hammerfest og Narvik, og etablering av protonsentre i Oslo og Bergen. Til Protonsentrene er det avsatt 216 millioner kroner, heter det i forslaget.

Det legges opp til 5,6 milliarder kroner i samlet investeringslån til helseforetakene, blant annet til nye sykehus og til Helseplattformen i Midt-Norge. Det foreligger også planer om investeringer blant annet til nytt regionsykehus på Gaustad i Oslo.

Regjeringen la i fjorårets budsjett opp til at etableringen av nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet starter opp i 2018, og viderefører bevilgningene til dette. Beredskapssenteret skal bidra til at politiet kan reagere raskere og mer koordinert når hendelser oppstår.

Forskning

– Vi foreslår totalt 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon, sa finansministeren under en pressekonferanse på Stortinget mandag.

Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning:

  1. Teknologi
  2. Fornyelse og omstilling i næringslivet
  3. Kvalitet i høyere utdanning

Teknisk-industrielle forskningsstiftelser, som Sintef, får 40 millioner kroner mer, og bevilgningen til såkalt muliggjørende teknologier økes med 65 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Regjeringen vil også bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

Løft for yrkesfag, men ikke for lærlingene

Vis mer

Regjeringen foreslår totalt 30 millioner kroner til nye tiltak for yrkesfagene.

I tillegg foreslår regjeringen å utvide forsøkene med modulstrukturert opplæring for voksne på grunnskolenivå og i utvalgte lærefag i fag- og yrkesopplæringen, og utvikle et bransjeprogram rettet mot bransjer som er særlig berørt av digitalisering, automatisering og omstilling.

– Dette er små, men viktige bevilgninger som vi tror vil bidra til at enda flere velger yrkesfag, skriver administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding, der han samtidig problematiserer mangelen på økning i bevilgningene til lærlingene.

– Regjeringen foreslår ikke endringer i lærlingtilskuddet. BNL etterlyser en opptrappingsplan for når læretilskuddet kommer på nivå med en skoleplass, skriver Sandnes.

Regjeringen øker også bevilgninger til A-krimsentrene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved jernbanebrua Randklev bru ved Ringebu som falt ned under flommen etter uværet Hans.
Les også

640 millioner mer til riksveier

Skatt

Regjeringen foreslår å kutte selskapsskatten med ett prosentpoeng, fra 23 til 22 prosent.

– Det må ikke bli en konkurranseulempe for selskaper å være lokalisert i Norge. Norge har den høyeste satsen i Norden på selskapsskatt, til tross for at vi har redusert den år for år, sa finansminister Siv Jensen til Stortinget mandag.

Regjeringen vil senke maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. Samtidig foreslås det at grunnlaget for eiendomsskatt ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien.

I tillegg foreslås det at enkeltkommunene må bruke SSBs boligverdier når de skal beregne eiendomsskattegrunnlaget for bolig.

Verdsettelsesrabatten for aksjer øker fra 20 til 25 prosent. De vil også øke bunnfradraget i formuesskatten til 1,5 millioner kroner.

Digitalisering og IKT-sikkerhet

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra 2015 videreføres, og 1,7 milliarder bevilges til IKT-prosjekter som en del av dette, fortalte finansministeren under pressekonferansen på Stortinget mandag.

I tillegg til å øke sikkerheten ved skjermingsverdige objekter i Politiet og PST vil regjeringen også etablere sikrede datasentre for justissektoren.

Klima

– Vi satser på klimateknologi, deriblant klimavennlige transportmidler, sa Siv Jensen under pressekonferansen.

De vil også bevilge over 3 milliarder kroner til Enova, noe som er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

 
Tre personer til fots på Trollstigen i Rauma kommune lørdag 6. juli. Veien ble tidligere i sommer stengt ut året på grunn av fare for steinras.
Les også

Fortsatt rasfare: Flere observert gående på stengte Trollstigen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.