Oppdraget: Et skip som går Bergen - Kirkenes med lavest mulig energiforbruk. Da må det tusenvis av simuleringer til

Når Havyard Design & Solutions utvikler de nye kystruteskipene er tusenvis av små og store endringer og justeringer testet med simulatorverktøy mange ganger.

Oppdraget: Et skip som går Bergen - Kirkenes med lavest mulig energiforbruk. Da må det tusenvis av simuleringer til
Havyard Design & Solutions har brukt et simuleringsverktøy laget av Sintef Ocean for å "prøve ut" tusenvis av variabler for å spare energi på de nye Kystruteskipene.. Foto: Havila

Når Havila skal konkurrere med Hurtigruten om  å trafikkere kyststrekningen Bergen-Kirkenes fra 1. januar neste år, skal det skje med så lav energibruk som mulig.