SKIP

Oljetankeren brant i en uke. Nå vil Kystverket lære av Kina-ulykken

Rekordutslipp.

Forsøk på å slukke brannen om bord på den 274 meter lange oljetankeren Sanchi. Redningsmannskap kom seg om bord og hentet VDR-en (Voyage Data Recorder). Mannskapet på 32 omkom.
Forsøk på å slukke brannen om bord på den 274 meter lange oljetankeren Sanchi. Redningsmannskap kom seg om bord og hentet VDR-en (Voyage Data Recorder). Mannskapet på 32 omkom. Japan Regional Coast guard
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
25. jan. 2018 - 09:55

Den 6. januar kolliderte det Panama-registrerte tankskipet Sanchi med frakteskipet CF Crystal om lag 160 nautiske mil (cirka 300 kilometer) utenfor munningen av Yangtze nær Shanghai.

Mannskapet på 32 om bord i tankeren er antatt døde. Tre omkomne ble funnet om bord da skipets «black box» (VDR - voyage data recorder)  ble hentet ut etter noen dager. Mannskapet på CF Crystal ble reddet.

Oljetankeren Sanchi fraktet en million fat olje, om lag fire ganger så mye olje som lekket ut av Exxon Valdez, som grunnstøtte ved Alaska i 1989.

Sanchi hadde 136.000 tonn kondensat og 2.200 tonn bunkersolje om bord da det kolliderte 6. januar. Den 14. januar sank skipet. <i>Bilde:  Japan Regional Coast guard</i>
Sanchi hadde 136.000 tonn kondensat og 2.200 tonn bunkersolje om bord da det kolliderte 6. januar. Den 14. januar sank skipet. Bilde:  Japan Regional Coast guard

I motsetning til Exxon Valdez, fraktet Sanchi den langt lettere råoljetypen kondensat.

Den fordamper relativt raskt og blander seg lettere i vannmassene enn råoljen som Exxon Valdez fraktet.

Alvorlig

De 33.000 tonn råolje som slapp ut av Exxon Valdez påførte dyr og natur store skader. Ulykken ble betegnet som en katastrofe.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket er nølende til å bruke et uttrykk som «katastrofe» om ulykken utenfor kysten av Øst-Kina-havet.

– Det er en svært alvorlig hendelse. Vi har aldri opplevd ulykker hvor så mye kondensatolje er sluppet ut fra tankskip, sier Ly til TU.

Det er uvisst hvor mye olje som har brent opp, hvor mye som er løst i vannmassene og hvor mye som er igjen i tankene - og ble med ned på havets bunn da det 274 meter lange skipet sank. Skipet brant i en uke og sank 14. januar.

Flere store oljeflak er observert i ettertid.

I og med at Kystverket ikke kjenner den kjemiske sammensetningen av oljen, er det vanskelig å vite hvilke tiltak som bør settes inn.

Meste fordamper

– Dispergering ved hjelp av kjemikalier er ett av mulige tiltak for bekjemping av oljen på sjø, sier Ly. Ettersom olje er spredt i flere tynne flak over et stort område, er trolig mekanisk oppsamling vanskelig.

Sanchi brant i over en uke før skipet sank på 115 meters dyp i japansk sone 14. januar 2018. <i>Bilde:  Japan Regional Coast guard</i>
Sanchi brant i over en uke før skipet sank på 115 meters dyp i japansk sone 14. januar 2018. Bilde:  Japan Regional Coast guard

Ifølge Kystverket har vi lite erfaring med utslipp av kondensat og påvirkning av miljøet. Sintef har forsket på kondensat-utslipp fra norske felt.

– Det Sintef opplyser er at 70-95 prosent fordamper, men det kan variere veldig fra felt til felt. For å vite mer må man kjenne til eventuelle analyser av oljen fra det iranske feltet der kondensatet kom fra, sier Ly.

Ulike typer

I en rapport fra 2008 har Sintef vurdert kondensat fra åtte felt i produksjon på norsk sokkel.

”Kondensat” inneholder en høy andel av lette komponenter som fører til at de raskt fordamper og dispergeres ned i vannmassene naturlig, men spennet fra et kondensat til et annet kan være stort. Noen fordamper/dispergerer meget raskt, mens andre har et høyere voksinnhold og forblir på overflata noe lengre tid, skriver Sintef i rapporten (side 74).

Kinesisk fartøy forsøker å håndtere flak av kondensat fra oljetankeren Sanchi. <i>Bilde:  Japans kystverk</i>
Kinesisk fartøy forsøker å håndtere flak av kondensat fra oljetankeren Sanchi. Bilde:  Japans kystverk

I et scenario for å vurdere virkningen av utslipp utenfor Mørekysten, skriver Sintef følgende: «Utslipp av lett olje eller kondensat vil imidlertid ha svært kort levetid på sjøen, og innsats av oljevernutstyr vil generelt ha liten hensikt.»  

Oljen var på vei fra Iran til Sør-Korea. Skipet seilte for National Iranian Tanker Company.

Kystverket regner med at utslippet, håndteringen og analysen i ettertid kan gi nyttig kunnskap og supplere forskningen Sintef har gjort på området.

– Dette vil forhåpentlig også gi oss ny og viktig lærdom, sier Ly.

Miljøkonsekvenser

Selv om det meste av oljen fordamper, kan den resterende oljen påvirke fisk og annet marint liv i lang tid. Etter at oljen er fordampet, blir det igjen en rest på overflaten. Dette kan være et vokslignende produkt. Vi kjenner ikke den kjemiske sammensetningen og innvirkning på dyrelivet, sier Ly.

Spørsmålet er hva som er verst for miljøet: 

Oljeflak i brann ett døgn etter at oljetankeren Sanchi sank 14. januarv 2018. <i>Bilde:  Japansk kystvakt</i>
Oljeflak i brann ett døgn etter at oljetankeren Sanchi sank 14. januarv 2018. Bilde:  Japansk kystvakt
  • At oljen fordamper og forsvinner opp i atmosfæren,
  • At oljen brenner opp og forårsaker klima- og forurensingsutslipp
  • At den pipler ut av vraket og blander seg i vannsøylen og tas opp av marint liv

– Det er vanskelig å si hva som er verst for miljøet. Det som er brent av kan i hvert fall ikke skade sjøfugl og marint liv, sier Ly.

Neppe i Norge

Hvert år seiler det en rekke oljetankere langs norskekysten samt at raffineriene på Slagentangen og Mongstad jevnlig anløpes av store tankskip.

Mongstad-raffineriet i Hordaland. <i>Bilde:  Statoil</i>
Mongstad-raffineriet i Hordaland. Bilde:  Statoil

Likevel mener beredskapsdirektøren at en ulykke som vi så i Sør-Kina-Havet neppe ville skje i våre farvann.

– Vi har separate seilingsleder og god overvåking som sammen med losplikt og slepeberedskap ved innseilingene bidrar til å redusere sannsynligheten for kollisjoner og uhell i norske områder, sier Ly.

Dette har skjedd

  • Oljetankeren Sanchi kolliderte 6. januar 2018 med frakteskipet CF Crystal 160 nautuiske mil utenfor kysten av Kina, øst for munningen av Yangtze.
  • Sanchi fraktet 136.000 tonn (cirka 1 millioner fat) kondensat (lett olje) fra Iran til Sør-Korea. Mannskapet på 30 iranere og to fra Bangladesh omkom. Skipet sto i brann fram til det sank på 115 meters dyp 14. januar. Ukjent hvor mye kondensat som brant opp, slapp ut og som sank med skipet. Sanchi hadde cirka 2.200 tonn tungolje i drivstofftankene da det kolliderte.
  • Sintef-forsøk viser at mellom 70-95 prosent kondensat fordamper ved utslipp. Kondensatoljen kom ble produsert fra feltet South Pars i Iran.
  • Sanchi var på 85.462 bruttotonn, 164.154 dødvekttonn. Den 274 meter lange tankeren ble bygget for National Iranian Tanker Company av Hyundai Heavy Industris i Sør-Korea i 2008.
  • CF Crystal på 41.073 bruttotonn var på vei fra USA til Kina med fraktet 64.000 tonn korn i lasten. Mannskapet på 21 ble reddet og skipet tauet til kai i Zhousan 10. januar.
  • Simuleringer foretatt av forskerer fra National Oceanography Centre og University of Southampton, indikerer at forurensningen kan spre seg til kysten av Japan innen en måned og nå fram til Korea i løpet av tre måneder.
  • (Ekstra) Først uten med å omdanne problemet til ressurs: Bruker oljedamp som drivstoff
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.