Lakk drivstoff: Kystverket spurte ikke Miljødirektoratet om råd etter fregatthavariet

Miljødirektoratet ble "glemt" da KNM Helge Ingstad forliste og olje lekket ut. Heller ikke før hevingsarbeidet startet ble direktoratet involvert.

Lakk drivstoff: Kystverket spurte ikke Miljødirektoratet om råd etter fregatthavariet
Kystverket tok hånd om oljelekkasje fra havaristen, uten å be om råd fra Miljødirektoratet. Foto: NTB Scanpix

Kystverket meldte fra via SMS til en beredskapstelefon som ikke kan motta tekstmeldinger og brukte feil epostadresse da Miljødirektoratet skulle varsles, opplyser NRK.

NRK har fått tak i en rapport som viser at direktoratet ble varslet for sent om fregattulykken, dårlig informert underveis i aksjonen, og ikke bedt om råd før hevingen.

Kystverket beklager delvis og tar selvkritikk på at måten Miljødirektoratet ble involvert på kunne vært bedre.

Miljødirektoratet hevder at konsekvensen av utslippet av diesel og olje kunne blitt mindre dersom beredskapssamarbeidet mellom de statlige og kommunale etatene hadde fungert bedre.

Om lag 200 sjøfugl ble påført oljeskader av de 283.700 tonn som lakk ut fra drivstofftanker og andre kilder om bord på fregatten.

Varslet via SMS - virket ikke

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i 4-tida i Hjeltefjorden nord for Mongstad natt til 8. november 2018.

I evalueringsrapporten fra Miljødirektoratet, kommer det fram relativ sterke kritikk og påstander om at miljøaspektet ved bergingsarbeidet ikke alltid ble tatt tilstrekkelig på alvor:

Kystverket varslet Miljødirektoratet via en SMS som ikke kunne mottas. Så varslet de på feil e-post-adresse. Dermed fikk ikke direktoratet formelt varsel om hendelsen før over et døgn etter at den skjedde.

Les også

Rådgivende instans

Miljødirektoratet skal være miljøfaglig rådgiver i statlige oljevernaksjoner. Likevel ble de ifølge rapporten lite informert om Kystverkets miljøvurderinger i aksjonen som helhet.
Under selve hevingen av fregatten, ba ikke Kystverket om råd om miljøkonsekvenser. Miljødirektoratet sendte råd på eget initiativ, men var urolige for at de ikke ble lyttet til.

Ifølge rapporten er deler av arbeidet for å begrense miljøskadene etter fregattulykken preget av «kommunikasjonssvikt, uklarheter, misforståelser og manglende informasjon».

Om kvelden kollisjonsdagen besluttet Kystverket å iverksette statlig aksjon mot akutt forurensning, også kalt oljevernaksjon.

I slike aksjoner skal Miljødirektoratet være miljøfaglig rådgiver, og kontrollere at naturmangfoldsloven ikke brytes gjennom oljeskader på dyr og natur.

Direktoratet skriver at de 13. november selv tok initiativ til å varsle Kystverket om hvem de hadde utnevnt.

Les også

Glemt igjen

Men først over tre måneder senere, da planen om å løfte og flytte fregatten med kranbåter ble iverksatt, ble det opprettet kontakt mellom Kystverket og Miljødirektoratets kontaktperson.

Kystverkets rådgivende gruppe for den statlige aksjonen, der blant andre Miljødirektoratet var representert, ble imidlertid ikke koblet inn i forbindelse med hevingsoperasjonen, skriver NRK.

Kystdirektør Einar Vik Arset sier konsekvensene for nærmiljøet overordnet sett ble små etter fregatthavariet.

– Jeg tenker at aksjonen har gått bra. Vi har bedt Miljødirektoratet om en vurdering, som skal være grunnlag for en egenevaluering i Kystverket. Selv om det gikk bra, finnes det alltid forbedringspunkter, sier han til NRK.

Les også