Menon Economics om grønn maritim industri

Oljenedturen satte fart i grønn maritim industri: Tredoblet på tre år

Omstillingen til mer og mer grønn og miljøvennlig skipsfart og maritime aktiviteter, kommer Norge til gode på minst tre områder.

Norske verft som bygger miljøvennlige skip, som Ulstein Verft med Color Hybrid, er den del av den grønne, maritime næringen.
Norske verft som bygger miljøvennlige skip, som Ulstein Verft med Color Hybrid, er den del av den grønne, maritime næringen. (Foto: Ulstein Group)

Omstillingen til mer og mer grønn og miljøvennlig skipsfart og maritime aktiviteter, kommer Norge til gode på minst tre områder.

Etter oljeprisnedgangen i 2014, har den maritime industrien blitt nødt til å tenke nytt. Det har medført en økning i omsetning, arbeidsplasser og eksport.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå