Ny norskutviklet programvare skal bedre punktligheten på jernbanen 

Sintef og Bane Nor har utviklet en ny programvare som bedrer punktligheten på jernbanen når det oppstår avvik.

Ny norskutviklet programvare skal bedre punktligheten på jernbanen 
Når det oppstår forsinkelser på jernbanen skal den nye programvaren hjelpe toglederne å ta valg som fører til at færrest mulig tog blir rammet av forsinkelsen. Foto: Eirik Helland Urke

En forsinkelse kommer sjelden alene. Når det først oppstår forsinkelse på ett tog følger forsinkelsen på neste tog etter. Til slutt kan det ene toget alt startet med føre til forsinkelser på hele linjen i lang tid.