SKIP

Norge vil ha slutt på at skip skrapes på strender. Men deler av bransjen stritter imot

Forslag til globale krav mangler oppslutning.

Skip til opphugging på stranden i Alang, India.
Skip til opphugging på stranden i Alang, India. Foto: Bansal Group India
10. aug. 2018 - 15:20

Skraping av skip er kritisert for å ta lite hensyn til miljøpåvirkninger, helsen og sikkerheten til arbeiderne. 

FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, er på vei mot globale krav til prosessen, men mangler tilslutning blant medlemslandene.

EU innfører fra 2019 krav til europeiske skipseiere, utover nåværende regelverk om eksport av farlig avfall.

Bransjen mener strengere forbud mot beaching, altså at skip skrapes på strender, vil strupe den globale resirkuleringskapasiteten. 

IMO-konvensjon

Hong Kong-konvensjonen, som stiller krav til miljø, sikkerhet og arbeidsforhold ved opphuggingsfasiliteter, ble vedtatt av IMO i 2009.

Tre vilkår må oppfylles for at konvensjonen skal tre i kraft to år senere. De tre kriteriene er:

  • 15 medlemsland må forplikte seg.
  • De tilsluttede landene må ha minst 40 prosent av verdens bruttonnasje (GT).
  • De må årlig, i løpet av de 10 siste år sende minst tre prosent av deres kombinerte flåte målt i GT til resirkulering.

I dag er Norge, Belgia, Danmark, Frankrike, Republikken Kongo og Panama forpliktet til konvensjonen. De utgjør omtrent 21 prosent av verdensfåten i GT og 0,04 prosent av den resirkulerte flåten målt i GT. 

Gyldig tidligst 2020

Lloyd's List skriver at både Japan og India vil slutte seg til konvensjonen så snart myndighetene får på plass formaliteter. Dette vil øke flåtetilsultningen og resirkuleringsraten betydelig. 

 Skraping av skip på Alang, India. Foto: Bansal Group India

Tyrkia vil ha interesse av å tilslutte seg konvensjonen etter valget, hevder tidsskirftet også.

Dersom India, Japan og Tyrkia forplikter seg til konvensjonen, mangler det fortsatt seks medlemsland.

Dersom disse er på plass i løpet av 2018 kan konvensjonen tre i kraft i 2020.

EU-krav

Europeiske skip skal fra 31. desember 2018 avhendes ved godkjente verft. Dagens regelverk omgås i stor grad ved at skipene selges og bytter flagg før de skrapes. 

Regelverket skal innføres trinnvis, og skal få fortgang i arbeidet mot Hong Kong-konvensjonens standard hevdes det på EUs nettsider.

Regelverket har noe strengere krav til miljø og sikkerhet. Beaching, at skip kjøres opp på strender, forbys av EU-regelverket. 

Norge har nylig forpliktet seg gjennom EØS-avtalen.

Risikerer lav kapasistet

Skraping ved verft på strender i Bangladesh, India og Pakistan stod, i følge EU-finansierte NGO Shipbreaking Platform, for 65 prosent av global skrapet skipstonnasje i 2017. 

Å forby beaching, i tillegg til at kinesiske myndigheter fra 2019 forbyr import av skip til skraping, mener bransjen struper kapasiteten til resirkulering. 

Listen over godkjente verft, datert mai 2018, har 21 godkjente fasiliteter i Europa. Søknader fra lokasjoner utenfor Europa vurderes nå, og verftene skal inspiseres før en eventuell godkjenning. 

EU og NGO Shipbreaking Platform mener på sin side at de godkjente verftene har kapasiten som trengs. 

Lloyd's List hevder tallene til NGO Shipbreaking Platform ikke er representative. Teoretisk kapasitet og mulig output er to forskjellige ting, ettersom skraping av skip som går i innenriksfart ikke er medregnet i teoretisk kapasietet ved verftene. 

Mangel på vilje

Nicola Mulinaris, rådgiver for kommunikasjon og politikk i NGO Shipbreaking Forum, mener dette er en bortforklaring. Det finnes flotte fasiliteter med kapasitet som ikke brukes ettersom de gir lavere pris per tonn stål.

– Det bygges ut flere verft for å takle avhending av oljeplattformer. Disse kan også hugge skip, og viser at der det er vilje er det helt klart en løsning, hevder Mulinaris.

  • Les flere artikler om skip.
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.