KRAFT

Norge støtter CO2-lagring i Sør-Afrika

Gir 17 millioner til testinjeksjon.

STORE UTSLIPP: Sør-Afrika er det landet i Afrika med de største utslippene av klimagasser, så potensialet er stort for å kutte utslippene er stort. (Foto: Scanpix)
STORE UTSLIPP: Sør-Afrika er det landet i Afrika med de største utslippene av klimagasser, så potensialet er stort for å kutte utslippene er stort. (Foto: Scanpix)
Øyvind LieØyvind LieJournalist
11. okt. 2013 - 13:55

Norge har de siste fem årene støttet det sørafrikanske senteret for fangst og lagring av CO2 (SACCCS) med 600 000 kroner i året.

Senteret, hvor den norske ambassaden i Pretoria har styreplass, har laget et atlas over hvor CO2 kan lagres i Sør-Afrika.

Neste skritt i arbeidet med å realisere prosjekter for fangst og lagring av CO2 i Sør-Afrika er å starte testinjeksjon av CO2 for å teste egnede lagringsreservoarer.

Les også: To av tre prestisjeprosjekter for CO2-lagring er mislykket

Halv milliard

Det sørafrikanske senteret har sendt ut et prospekt for testinjisering av CO2. Totalt er det anslått at piloten vil koste mellom 300 og 500 millioner kroner.

Sørafrikanske myndigheter har ifølge det norske Olje- og energidepartementet (OED) opplyst at de har bevilget om lag 130 millioner kroner. I tillegg har britiske myndigheter gitt signaler om at de vil støtte prosjektet.

I et brev til den norske ambassaden i Pretoria, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, bekrefter OED at de vil gi prosjektet en støtte på 17 millioner kroner.

«Norsk støtte til denne piloten vil være en god fortsettelse av et allerede etablert og velfungerende samarbeid», heter det i brevet.

Sørafrikanske myndigheter har også søkt Verdensbanken om støtte, og håper er at støtten fra Norge skal få flere giverland på banen.

Les  også: Miljøbevegelsen vil flytte CO2-fangsten til utlandet

– Viktig bidrag

Kommunikasjonsrådgiver Jan Magne Bae i OED opplyser til Teknisk Ukeblad at bakgrunnen for støtten er målet om å redusere klimagassutslippene for å hindre at temperaturen på verdensbasis stiger mer enn 2 grader celsius i forhold til førindustriell tid.

– Satsing på fangst og lagring av CO2 internasjonalt, særlig i land som antas å oppleve stor økonomisk vekst de kommende årene, og dermed stor utslippsvekst, vil være spesielt viktig. Realisering av demonstrasjonsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, kan utgjøre et betydelig bidrag til teknologiutvikling og etter hvert også til kommersialisering av teknologien, opplyser Bae.

Han viser til at i forbindelse med det første klimaforliket på Stortinget utarbeidet OED i samarbeid med Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet en strategi for fremme av CO2-håndtering internasjonalt.

Strategien ble lagt fram for Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet for 2009, og i årene som har fulgt har Stortinget bevilget midler til dette over en egen budsjettpost.

I strategien pekes det sørlige Afrika, Kina, Gulfstatene og Indonesia på som spesielt relevante geografiske områder å samarbeide med.

Les også: Siemens vil fange CO2 i Hammerfest

– Ingen erstatning

Bae understreker at støtten ikke er noen erstatning for norske prosjekter, men et nødvendig supplement.

 – En bred internasjonal teknologispredning er viktig for å sikre at den omfattende nasjonale innsatsen på klimateknologier skal lede til utslippskutt også utenfor Norges grenser, påpeker Bae.

Han understreker samtidig at bevilgningen på 17 millioner kroner er innenfor vedtatt budsjettramme for 2013, og at det ikke er lagt føringer som binder den innkommende regjeringen eller Stortinget.

Les også:

Regjeringen skrinlegger Mongstad-planene

– Månelandingen har satt CO2-rensingen flere år tilbake  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.