SAMFERDSEL

Norge og Sverige slipper ikke unna: De danske milliardproblemene med nytt signalsystem sprer seg

– Høy risiko for stort samfunnsproblem.

Norges første pilotstrekning med det nye signalsystemet ble åpnet på Østfoldbanen i 2015. Ett år efter åpningen var punktligheten på strekningen falt til 64 prosent, og hver fjerde avgang ble avlyst. Foto: Bane Nor
Norges første pilotstrekning med det nye signalsystemet ble åpnet på Østfoldbanen i 2015. Ett år efter åpningen var punktligheten på strekningen falt til 64 prosent, og hver fjerde avgang ble avlyst. Foto: Bane Nor Bane Nor
Av Steffen McGhie, Ing.dk
20. nov. 2017 - 10:18

Danmarks implementering av det nye digitale signalsystemet for tog har store startvansker. Og nå sprer problemene seg til nabolandene.

Mens norske og svenske politikere denne uken har kunnet følge de siste hendelsene rundt Danmarks problemer med det nye signalprogrammet til jernbanen, skaper prosjektet allerede nå problemer i begge landene.

Norge og Sverige har forøvrig bevisst valgt å være i bakkant av det danske prosjektet, men er nå redde for at de kommer til å «innhente» Danmark.

Vil granske

I Sverige har Riksrevisionen meldt at den vil granske bakgrunnen for den svenske implementeringen av ERTMS. Det skjer under ett år etter at Rigsrevisionen i Danmark kritiserte både Banedanmark og Transportministeriet for deres håndtering av prosjektet.

– Riksrevisionens granskning tar utgangspunkt i det svenske perspektivet, siden den fokuserer på effektiv bruk av den svenske statens midler. Men jeg vil tro at noen av de konklusjonene man kan komme fram til, også kan være relevante for Danmark, sier seniorforsker Gunnar Alexandersson ved Handelshögskolan i Stockholm, og den svenske regjeringens spesielle utreder bak en nylig betenkning om den svenske jernbanen.

«ERTMS har ikke vært modent»

Han anser at erfaringene fra både Danmark og Sverige er at ERTMS ikke har vært klar for å bli iverksatt på nasjonalt plan.

– Beslutningen om å implementere en temmelig avansert versjon av ERTMS, har gjort iverksettelsen risikabel og medvirket til forsinkelser og ekstra omkostninger. Det har resultert i at man verken har utstyr til tog eller har til rådighet spor som lever opp til spesifikasjonene, sier Gunnar Alexandersson.

ERTMS er lagt inn i det svenske jernbanenettet fram til 2035, og er allerede implementert på fire pilotstrekninger. Her har de første årene vært preget av en rekke feil med påfølgende togforsinkelser. Og når systemet skal introduseres i stor målestokk, kan barnesykdommene få store trafikale og samfunnsøkonomiske konsekvenser, skriver den svenske Riksrevisionen i en pressemelding. Prisen for implementeringen i Sverige forventes å tilsvare omkring 30 milliarder norske kroner.

Norge: Redde for å innhente?

I Norge følger transportpolitikerne implementeringen i Danmark med vaktsomt blikk. Hos oss vedtok regjeringen i 2012 å implementere ERTMS på landsbasis senest i 2030, til en pris på omkring 26 milliarder norske kroner.

– Etter 2009 var det for første gang vilje blant norske politikere til å investere i ERTMS. Og den altoverskyggende grunnen var at Danmark investerte i systemet først. I Norge har man nemlig ingen planer om å være først ute. Man vil vente på resten av Europa, sier historikeren Helge Ryggvik ved senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo.

Rygg har nylig skrevet ferdig en bok om den norske jernbanens historie fram til 2016.

– Men med de store forsinkelsene i Danmark, har de norske politikere nå begynt å bli urolige for at vi er i ferd med å innhente landet, sier han.

I 2015 åpnet Norges første pilotstrekning med ERTMS på Østfoldbanen. Allerede ett år senere var punktligheten på strekningen bare 64 prosent, og hver fjerde avgang ble avlyst. Sluttdatoen for landsdekkende implementering av ERTMS er utsatt med to år, til 2032.

– Det har allerede vært flere problemer, til tross for at ERTMS på en avgrenset strekning er forholdsvis enkelt. Alle de store problemene oppstår når man skal koble tingene sammen i et sammenhengende jernbanenett med store stasjoner, sier Helge Ryggvik.

Svenske operatører: Stopp hastverket

I Danmark dytter de siste forsinkelsene og ekstrautgiftene prisen på signalprogrammet opp til 29 milliarder norske kroner, og fullføringen er satt til 2030. Man frykter lignende problemer i den svenske bransjeforeningen Tågoperatörerna, som representerer 32 svenske togselskap, deriblant det statlige SJ.

– Det er en svært høy risiko for at vi kommer til å oppleve et stort samfunnsproblem hvis ikke implementeringen går som planlagt, sier direktør Björn Westerberg i Tågoperatörerna.

Han foreslår at man i Sverige venter med å legge inn ERTMS nasjonalt inntil systemet er mer modent.

– ERTMS skal først være et ferdig produkt med ferdige spesifikasjoner fra EU, og noe som ikke endrer seg hele tiden. I avveiningen av tid, kostnader og kvalitet må vi prioritere kvalitet, og derfor må vi ta oss den tiden som trengs, slik at vi unngår å sette jernbanens framtid på spill.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk

 

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.