Næringsministeren: Grønn omstilling kan framskyndes med differansekontrakter

Kongsberg Maritime har demonstrert et fullskala brenselcellesystem for ferger og nærskipsfart. Nå lover regjeringen en samlet innsats for å ta teknologien i bruk.

Næringsministeren: Grønn omstilling kan framskyndes med differansekontrakter
Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet nylig et fullskala testanlegg for brenselceller og hybride framdriftssystemer for skip. Tore Stensvold

Ågotnes: Næringsminister Jan Christian Vestre fikk 1. desember æren av å trykke på knappen som satte i gang energiproduksjonen i tre brenselceller på 100 kW hver, forsynt med hydrogen og kjørt inn i et hybrid drivlinjeoppsett med batterier, tavler og kontrollsystem for en ferge.