MF Hidle kan bli Norges andre hydrogenferge

EU, Enova og NOx-fondet støtter Norleds neste hydrogenfergeprosjekt. Norled er likevel ikke helt sikker.

MF Hidle kan bli Norges andre hydrogenferge
MF Hilde er designet av LMG Marin og skal ha plass til 199 personer/60 biler. Foto: LMG Marin/Norled
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Norled har planene klare for å sette brenselceller og hydrogentanker om bord på MF Hidle.

 GreenH har planer om å bygge et produksjonsanlegg for hydrogen ved Fiskå, bare 10 kilometer fra der MF Hidle skal seile. Likevel nøler Norled med å ta den endelige beslutningen.

Prosjektleder Hilde-Kristin Sæter i Norled sier at de har et inderlig ønske om å komme i gang.

– Vi må gå gjennom alle tekniske og praktiske aspekter og ta en total risikovurdering, sier Sæter til TU.

Hun poengterer at det er første gang en ferge eventuelt skal gå på brenselcelle med trykksatt hydrogen. Dermed er det flere tekniske vurderinger som skal til, ikke minst rundt sikkerhet ved fylling av hydrogentankene.

Les også

Tomt, plan og penger

Dagligleder Morten Solberg Watle i GreenH sier at de har tomt og planene klare for et anlegg som kan produsere 1 tonn hydrogen per dag. Fergen trenger 500 kg.

 Dagligleder Morten Solberg Watle i GreenH. Foto: GreenH

– Vi har tett samarbeid med Norled, sier Watle.

Selskapet har også finansiering på plass og god dialog med Strand kommune. Reguleringsplanen er ute på høring.

– Når den prosessen er ferdig, må vi få godkjennelse fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) før byggestart, sier Watle.

Det betyr at anlegget kan stå ferdig i løpet av 2022.

Støtte

Enova støtter hydrogenprosjektet med 38 millioner kroner, derav 24 millioner til produksjons- og bunkringsanlegget.

Finnøysambandet går mellom seks havner på ulike mindre øyer, hvor det ikke er tilstrekkelig elektrisk kraft tilgjengelig til å kunne operere utelukkende på batterier. I kombinasjon med korte liggetider og lang driftstid gjør dette sambandet godt egnet for hydrogendrift som nullutslippsløsning.

– Dette prosjektet kan bli et veiskille for bruk av hydrogen som drivstoff til sjøs, og et viktig bidrag til utviklingen av hydrogenmarkedet i Norge. Her etableres både den første dedikerte hydrogenfylleinfrastrukturen for fartøy og det første anlegget for produksjon av hydrogen til maritim sektor, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Tomta klargjøres for utbygging av hydrogenanlegg ved Fiskå. Her kan MF Hilde komme inn og fylle 500 kilo komprimert hydrogen en gang per døgn. Foto: GreenH

GreenH legger opp til bunkring ved anlegget i Fiskå, som er nær sambandets hjemmehavn Judaberg. Fylling vil skje ved kaskadefylling, det vil si at det blir naturlig flyt av hydrogen på grunn av trykkforskjell. Trykket vil være noe høyere på land enn i fergas tanker.

Leverandører av elektrolyseanlegg, tanker og annet utstyr er ikke valgt ennå.

 – Vi har forhandlet med flere aktuelle, men velger ikke før endelig beslutning investeringsbeslutning er tatt.

Les også

Deadline

Norled må i løpet av mars ta en beslutning om MF Hidle skal konverteres fra biodiesel til hydrogendrift. Det er deadline ut fra EU-prosjektet Flagships tidsplan. Om det ikke er MF Hidle som bygges om, kan det være aktuelt å gå videre med en annen ferge eller fartøy.

Finnøysambandet – Flagship-prosjektet

MF Hidle/MF Ombo

Kapasitet: 199 personer/60 biler

Lengde: 74 meter

Bredde: 14 meter

Daglig drift: 140 nm (260 km. 19 timer/døgn)

MF Hidle med hydrogen:

H2-forbruk: 460 kg/døgn (ikke bekreftet)

Sammenlignet med 1.900 liter biodiesel/døgn

H2-lagring: 600 kg/250 bar – bunkring daglig

Kraftsystem: 3x200kW PEM brenselcelle fra Ballard

Batterikapasitet: 0-500 kWh (under vurdering)

MF Hidle og MF Ombo bygges nå ved Ada Yard i Istanbul. De skal være ferdig i april og starte ferden til Norge. Så snart de er ankommet og mannskapet gjort seg kjent med dem, blir de satt i rute. Begge har  dieselmekanisk framdrift med fire Volvo Penta-motorer, to i hver ende. Om bord i MF Hidle er det klargjort for brenselceller med tanke på både struktur, styrke, brann, ventilasjon og arealplanlegging.

Ved ombygging til hydrogen, må en motor i hver ende fjernes og de gjenværende kobles til generator. Brenselceller, hydrogentanker og batterier må også etterinstalleres.

Norled vil ikke opplyse i detalj hvor mye dyrere det er å bygge om og drifte fergen med hydrogen og brenselceller.

Hjelmeland i høst

I løpet av høsten skal Norled sette MF Hydra i rute på rv 13 Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland. Den skal gå minst 50 prosent på hydrogendrevet brenselcelle samt batterier. MF Hydra skal imidlertid benytte flytende hydrogen.

Noe fordel har Norled av å ha to hydrogenprosjekter.

– Alt er mye dyrere når man skal gjøre det for første gang. Vi trekker på og utveksler lærdom fra Hjelmeland-prosjektet, sier Sæter.

Norled ser ut til å skaffe seg et forsprang på hydrogen i maritim virksomhet. Flere norske bedrifter er med på teknologiutviklingen som kan være gull verdt i framtida.

Topeka-prosjekt

Norled er også med på Topeka-prosjektet med Wilhelmsen i førersetet. Også det mottar EU-finansiering. Det mottar 80 millioner kroner via HySHIP. I tillegg har Enova bidratt med 291 millioner kroner til bygging av to lasteskip.

Green H vil bygge hydrogenanlegg på denne tomta ved Fiskå. Foto: GreenH

Samtidig skal BKK, Equinor og Air Liquid starte levering av flytende hydrogen fra Mongstad. Planen er å bruke flytende hydrogen herfra til å forsyne MF Hydra. Foreløpig vil flytende hydrogen, framstilt med fornybar energi, fraktes med tankbiler fra Linde Gas i Tyskland cirka hver tredje uke. Tankbiltransport skal bare være en overgangsordning.

I forbindelse med Enova-støtten til Finnøy-prosjektet uttalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at hydrogen er et av svarene på hvordan sjøtransport kan oppnå nullutslipp.

– Norled og GreenH sitt prosjekt gir økt kunnskap om både produksjon, lagring og bruk av hydrogen i ferger, sier Rotevatn. 

Les også