Mens materialkostnadene gikk opp med 26 prosent, holdt Vegvesenet seg til budsjettet

En ny måte å kontrahere prosjekter på skal ha mye av æren for at Statens vegvesen har klart å holde seg innenfor styringsrammene det siste året.

Mens materialkostnadene gikk opp med 26 prosent, holdt Vegvesenet seg til budsjettet
På tross av den store prisstigningen på materialer i anleggsbransjen, har utbyggingen av E18 Vestkorridoren klart å holde seg under styringsrammen. Foto: Mari Gisvold Solberg

Milliardsprekk for Fornebubanen og avlyste veiprosjekter hos Nye Veier. Det meldes stadig om økte kostnader og avlyste prosjekter i Samferdsels-Norge. I den nye tertialrapporten fra Statens vegvesen er imidlertid bildet et litt annet.