Må avlyse anbudskonkurranse på nye Deichmanske

Må avlyse anbudskonkurranse på nye Deichmanske
Kun NCC levert tilbud på grunn- og råbyggentreprisen på Deichmanske hovedbibliotek. Bilde: Atelier Oslo og Lund/Hagem arkitekter

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

  • Deichmanske bibliotek er Oslo kommunes bibliotek, Norges største folkebibliotek og et av de eldste bibliotekene i Norge.
  • Det ble grunnlagt i 1785 i Oslo.
  • Grunnlaget for biblioteket var Carl Deichmans boksamling, gitt som testamentarisk gave.
  • I 2001 ble det gjort et vedtak i Oslo kommune om nytt hovedbibliotek på Vestbanen.
  • I 2007 signerte Oslo kommune og Statsbygg en kontrakt for overdragelse av kulturhustomta på Vestbanen.
  • I 2008 la Byrådet i Oslo og Kulturdepartementet fram planer om at kommunen selger tomten tilbake til Staten, som vil bygge det nye Nasjonalmuseet der.
  • Deichmanskes nybygg skal derfor reises i Bjørvika sammen med Operahuset i Oslo og muligens et nytt Munch-museum.

Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) har valgt å avlyse konkurransen om grunn- og råbyggentreprisen på Deichmanske hovedbibliotek.

– Begrunnelsen for avlysningen er manglende konkurranse. Det er kun kommet inn ett tilbud, det er dermed vanskelig for oss å avgjøre om prisnivået i tilbudet er riktig, sier kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i KIB til Teknisk Ukeblad.

Kun en interessent

Tilbudet som kom inn er fra NCC Construction.

Jensen har ikke noe klart svar på hvorfor interessen for entreprisen ikke har vært større.

– Det kan hende at entreprisen oppfattes som for stor og komplisert, sier han.

KIB vil nå se på alternative måter å løse entreprisen på.

– Det kan være naturlig å dele opp entreprisen i en grunnentreprise og en råbyggsentreprise, sier Jensen.

Les også: Nyutviklet komposittfasade gjør nytt hovedbibliotek til passivhus

Rask avgjørelse

Hva løsningen blir, vil ifølge Jensen bli klart i løpet av kort tid.

– Prosjektledelsen vår skal nå vurdere alternativene, og se hva det eventuelt er hensiktsmessig å dele entreprisen den opp i, i forhold til markedssituasjonen. Vi vil i løpet av kort tid avgjøre hvilke endringer som skal gjøres før en ny konkurranse utlyses, sier han.

Jensen tror det er en mulighet for at interessen for entreprisen blir større dersom den deles opp i flere mindre entrepriser.

Ellers god interesse

Interessen fra næringen på bygging av hovedbiblioteket, har ifølge Jensen ellers vært god.

– De andre entreprisene som hittil har vært ute i markedet har blitt godt mottatt. Vi har fire aktører som er prekvalifiserte til fasadeentreprisen og fire på boksorteringsanlegg, sier han.

Videre har KIB inngått avtaler på spuntarbeid, heiser og rulletrapper, samt anleggsrigg.

Les også:

Oslos nye praktgate hviler på 1100 pæler

Nytt Nasjonalmuseum blir Norges dyreste kulturbygg etter nesten 50 års planlegging

«Arkitektonisk kvalitet er abstrakt og kan ikke styres med regler»  

Les mer om: