MARITIM

LNG-teknologi utvikles for ammoniakk og hydrogen

Flere norske selskaper og miljøer får 58,8 millioner kroner til å utvikle ny teknologi for å konvertere grønn ammoniakk til hydrogen på flytende terminaler.

Wärtsilä, Höegh LNG og flere andre partnere skal utvikle teknologi som kan plasseres om bord på en FSRU og omdanne ammoniakk til hydrogen. NH3 blir energibærer og batteri for H2. Höegh LNG har i dag 10 FSRU-er for mottaksanlegg for LNG (flytende naturgass).
Wärtsilä, Höegh LNG og flere andre partnere skal utvikle teknologi som kan plasseres om bord på en FSRU og omdanne ammoniakk til hydrogen. NH3 blir energibærer og batteri for H2. Höegh LNG har i dag 10 FSRU-er for mottaksanlegg for LNG (flytende naturgass). Illustrasjon: Höegh LNG

Russisk gass til Europa er til dels erstattet med import av LNG som mottas på flytende gassterminaler, FSRUer.