MARITIM

Kystverket skjønner ikke hvorfor Hurtigruten vil droppe Stad skipstunnel: – Argumentene skurrer

Kystverket er overbevist om at Stad skipstunnel er trygg nok.

Det vil ta ca. 10 minutter å seile igjennom den 1,7 kilometer lange tunnelen. Skip på inntil ca. 140-150 meters lengde og 23 meters bredde kan bruke den.
Det vil ta ca. 10 minutter å seile igjennom den 1,7 kilometer lange tunnelen. Skip på inntil ca. 140-150 meters lengde og 23 meters bredde kan bruke den. Illustrasjon: Kystverket

Hurtigruten har i et brev til interessegruppen for Stad skipstunnel gjort oppmerksom på at rederiet ikke vil benytte Stad skipstunnel når den etter planen står ferdig i 2026.  

Hurtigruten oppgir brannsikkerhet i tunnelen, noe lengre seilingsdistanse, mulig konvoikø, vanskelige seilingsfarvann og tvilsom turistattraksjonseffekt som årsaker til avgjørelsen.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten sier til TU at det er en prinsipiell avgjørelse fra Hurtigrutens maritime ledelse å droppe skipstunnelen.

Kapteinen bestemmer

Det er imidlertid skipets kaptein som har det fulle og hele ansvar.

– Det ansvaret har vi selvsagt ikke frattatt kapteinen. Det er opp til ham eller henne å velge om de vil bruke tunnelen eller ikke, vedgår Ege.

– Men vi vil ikke legge opp rutetider og seilingsplaner ut fra at vi skal benytte tunnelen, legger han til.

Prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket er forundret over Hurtigrutens brev.

Stad skipstunnel på 1,7 kilometer vil bli 37 meter høy over vannflaten og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. For å unngå at skip slingrer inn i fjellsida, blir det 3,5 meters fendere på hver side slik at bredden blir 26,5 meter ved havflaten. Bilde: TU/Kjersti Magnusssen/Kystverket

STAD SKIPSTUNNEL:

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
 • Dybde 12 meter (lavvann)
 • Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene
 • Arealet på tverrsnitt: 1625 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
 • Totale kostnader: Ca. 2,1 milliard kroner (2011-verdi)
 • Byggetid: Ca. 4-5 år

 

Mål og krav

Det prosjektutløsende behovet for Stad er formulert slik:

 • Trygg og effektiv seilas forbi Stad

Samfunnsmålet for prosjektet er:

 • God fremkommelighet, sikkerhet og effektivitet for sjøtransport forbi Stad
 • Stad skipstunnel skal ha kapasitet til å takle forventet vekst i trafikken fram til 2030.

Kystverket har formulert fire resultatmål:

 • HMS: Prosjektet skal gjennomføres uten skade for helse og miljø.
 • Kostnad: Prosjektet skal gjennomføres med kostnad og styringsrammer som gitt i KS1-rapport. P50 er lik 2,0 milliarder 2011-kroner eksklusive mva.
 • Tid: Prosjektet skal ferdigstilles for ordinær drift innen maksimalt 5 år etter byggestart.
 • Kvalitet: Minimumskrav til prosjektet er angitt i Overordnet kravdokument. .

Krav:

 • Minst 100 skipspasseringer i døgnet
 • Skal benyttes under alle værforhold
 • Ingen særkrav til skipsførere

 

Samarbeidet med Hurtigruten

Han sier at Hurtigruten har samarbeidet i forberedelsene og deltatt aktivt for at tunnelen skal være sikker.

– Hurtigruten har vært med på work-shops om brannsikkerhet og de har stilt med kapteiner som har vært med på simulatorkjøringer. Kapteiner og mannskap vi har vært i kontakt med har vært svært positivt innstilt, sier Andreassen til TU.

Han sier at brannsikkerhet har høyeste prioritet.

1  gang - 840.000 år

Faren for at det skal inntreffe et branntilløp med full black-out inne i tunnelen var opprinnelig oppgitt til  om lag en gang per 1 million år. Etter finregning er faren er justert til en gang hvert 840.336 år.  Brannargumentasjonen skurrer likevel.

– Det er temmelig usannsynlig at det skal oppstå en brann mens skipet er på vei gjennom den 1,7 kilometer lange tunnelen, samtidig med at alle motorer og framdrift stanser, sier Andreassen.

Et skip er inne i tunnelen i 12 minutter.

Han sier at en brann i en biltunnel og en skipstunnel ikke kan sammenliknes. I Stad vil det være et stort volum over vann,  ca. 37-40 meter fra topp til bunn og 36 meter mellom tunnelvegger.  Branngasser vil samles oppunder hvelvingen.

Tunnelen er helt rett og passasjerer vil kunne se ut i begge ender. I motsetning til i en veitunnel, er det trent mannskap som vil veilede og ta hånd om evakuering og guiding ut.

Evakuering

Hurtigruten skriver også at det er umulig å sjøsette livbåter.

– Det er heller ikke meningen, sier Andreassen.

– På innsiden av tunnelen er det lagt opp til evakueringsveier på begge sider. Passasjeren skal kunne gå fra skipet og over på dem, presiserer han.

Han forstår heller ikke argumentet med at det blir lengre seilingsdistanse.

Hvis været er svært dårlig ved Stad, har kapteinen to valg: Gå ytre led i redusert fart, eller ligge og vente på roligere vær. Det skjer i gjennomsnitt 5-7 ganger i året.

Andreassen påpeker at distansen blir lengre ved å gå ytre led og at store bølger betyr redusert fart og økt drivstoffbruk. Passasjerkomforten spiller også inn.

Ingen kø for Hurtigruten

Argumentet med at det kan bli kø og en time å vente dersom Hurtigruten mister sin «slot-tid», holder ikke.

– Passasjerskip er prioritert. De vil aldri måtte vente mange minuttene. Når det er beregnet at i gjennomsnitt 11 skip vil bruke tunellen hvert døgn, skal det mye til, sier Andreassen.

Hurtigruten mener at skipstunnelen vil ha begrenset turistappell. Men Andreassen i Kystverket tror tunnelen kan bli en magnet.

– Ved Panamakanalen kommer det mange tusen mennesker for å se skipene gå inn i eller komme ut av kanalen. Vi tror tunnelen vil skape en god del ekstra turister, sier han.

Ikke for Hurtigruten

Hurtigruten har bestemt at deres skip ikke skal benytte Stad skipstunnel i det daglige, men det er opp til kapteinen å avgjøre.
Hurtigruten har bestemt at deres skip ikke skal benytte Stad skipstunnel i det daglige, men det er opp til kapteinen å avgjøre. Bilde: Snøhetta/ Kystverket

Mottaker av brevet, interessegruppen som arbeider for Stad skipstunnel, tar brevet fra Hurtigruten med stoisk ro.

– Tunnel bygges ikke for Hurtigruten, men for nærings- og nyttetransport, sier Randi Paulsen Humborstad til TU.

Hun påpeker at det i all hovedsak er nærskipsfart, fiskeri, havbruk, mindre containerskip og hurtigbåter som vil ha daglig nytte av tunnelen.

– Vi vil nok tro den kan ha stor interesse blant turistene, sier Humborstad.

Hun påpeker at Havila Kystruten, som skal seile fire skip på Kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021, legger opp til å seile gjennom Stad,.

– De legger vekt på regularitet, sikkerhet og at det vil være en turistattraksjon i seg selv, sier Humborstad til TU.

Sikker: Kystverket har studert sikkerheten med tanke på eventuell brann i et hurtigruteskip tunnelen. Risikoen er ørliten. Eventuell evakuering vil skje på gangvei langs hele tunnelen. Bilde: Stad skipstunnel/Nordwest3D
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.