INDUSTRI

Kystverket gjør helomvending: Gjør om nytt skip til hybrid

Og neste fartøy blir lagt ut på nytt anbud.

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
5. jan. 2016 - 09:16

OV ”Skomvær”(2013) og "Utvær" (2012)

 • Verft: Fitjar Mek. Verksted
 • Lengde: 44 meter
 • Bredde: 12 meter
 • Bruttotonnasje: 970 BT
 • Besetning: 9 (x 2 skift) – innredet for 14
 • Servicefart: 14 knop
 • Type: Multifunksjonelt fartøy
 • Klasse: DNV +1A1, EO, Dynpos AUT, Clean, Oilrec, Comf V (3)/C (3), ICE 1C
 • Gensets: 3xCAT C32 hver på 945 ekW, 1 stk. CAT C18 550 ekW, 1 Nogva nød/havneaggregat 148 ekW
 • Kapasiteter: ORO 172m3, FO 151m3, FW 110m3, WB 82m3, lasterom 75m2
 • DE anlegg: RRM
 • Gir/propell: Finnøy, 2 propellanlegg
 • Tunnel thrustere: 2 x RRM TT1300
 • Dekkskraner: Palfinger 105tm og 15tm

 

Neste leveringer: OV "Bøkfjord" (fra Hvide Sande i 2016) og OV "Ryvingen" (2018 – fra foreløpig ukjent verft)

Norsk Industri skrev i fjor høst et skarpt brev til Stortinget og samferdselsministeren og ba Kystverket annullere opsjonen på bygging av enda et flerbruksfartøy ved det danske verftet Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri.

Verftet fikk i 2014 kontrakt på bygging av et 44 meter langt flerbruksfartøy med opsjon på ytterligere ett.

Opsjon ikke erklært

Norsk Industri ba departementet gripe inn og stanse opsjonen. Det har departementet tatt til følge.

Kystverket ble også kritisert for ikke å bruke nye og mer miljøvennlige alternativer som LNG-framdrift eller hybridteknologi.

Også på dette punktet har Kystverket lyttet og fulgt de nye signalene.

Rolls-Royce fikk rett før nyttår kontrakt på levering av en batteripakke og tilpassing for hybrid framdrift av OV «Bøkfjord», som etter opprinnelig plan skulle leveres i mars.

Nå er datoen flyttet til sommeren. Nytt anbud betyr også en tidsforskyvning i flåtefornyelsesprogrammet til Kystverket.

Ut på Doffin

I løpet av et par måneder regner Kystverket med å få utlyst ny anbudsrunde på søsterskipet til OV Bøkfjord. Innen februar skal det være utlyst på den elektroniske tjenesten Doffin.

Kontrakt på bygging av det som blir OV Ryvingen vil forhåpentlig inngås rett før eller like over sommerferien, ifølge Kystverket.

– Nå håper vi at norske verft og norsk industri kommer på banen, sier daglig leder Alf Arne Borgund i Kystverket Rederi.

«Ikke interessert»

Ved forrige anbudsrunde i 2013–14 var det nærmere bonanzatilstand og ingen norske verft som la inn tilbud.

I fjor høst reiste næringsminister Monica Mæland rundt under valgkampen og lovet Kystverkets flåtefornyelse som en del av en verftspakke.

Norsk Industri skrev deretter brev og påpekte at opsjonen ved det danske verftet ikke ville hjelpe norske verft.

Et annet poeng var at Norge har pekt på miljøvennlig skipsfart som et viktig klimatiltak. Det bør også reflekteres i statlige anbud. Dette brevet ser nå ut til å ha gitt resultater.

Skomvær og søsterfartøyene er 44 meter lange, 12 meter brede og er på 970 bruttotonn. Det er en besetning på 9, med køyeplass for 14. De er spesiallaget for å kunne gå inn i trange og grunne farvann.
Bygge om to til?Skomvær og søsterfartøyene er 44 meter lange, 12 meter brede og er på 970 bruttotonn. Det er en besetning på 9, med køyeplass for 14. De er spesiallaget for å kunne gå inn i trange og grunne farvann. Kystverket

Bygge om to til?

– Vi kommer til å kreve hybride løsninger for kommende fartøy. Vi skal også se nærmere på om det er mulig å bygge om OV Utvær og OV Skomvær til hybriddrift, sier Borgund.

Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for maritim i Norsk Industri, er svært glad for at Kystverket følger oppfordringen om ikke å erklære opsjonen og gå for miljøtekniske løsninger.

– Vi vet jo ikke om norske verft kan hevde seg i en ny anbudskonkurranse, men håper på det. Det er veldig gledelig både for miljøet og norske leverandører at Kystverket vil kreve hybridteknologi. Norske leverandører er ledende på miljø- og hybridteknologi. For å holde seg i tet er det viktig at det kommer nye kontrakter, sier Gørvell-Dahll til Teknisk Ukeblad.

15 mill. ekstra

I november opplyste Kystverket til TU at det ville bli dyrt å installere en batteripakke og ville kreve ekstrabevilgninger. Nå har Kystverket fått noen ekstra penger og i tillegg omdisponert.

Totalt vil hele installasjonen med batterier, styringssystemer og ombygging komme på ca. 15 millioner kroner, ifølge Kystverket.

Et batterirom må bygges i forbindelse med maskinrommet om bord. Det krevde en del ekstraarbeid og ombygging.

De mest optimistiske anslagene tilser en drivstoffbesparelse på opp til 25 prosent.

– Det vil avhenge av driftsprofil og operasjoner skip vil inngå i. Men vi vil anta at investeringen er tjent inn igjen i løpet av ca. 10 år for et skip med forventet levetid på 30–40 år, sier Borgund.

Installert effekt på 3,6 MW

Batteripakken fra Rolls-Royce er på 850 kW og blir fullt integrert med drifts- og automasjonssystemet som Rolls-Royce allerede leverer.

Fartøyet har tre Caterpillar-dieselmotorer fra Pon Power, hver på 945 kW. Uten batteripakke ville fartøyet gått med to motorer på mellom 20–60 prosent belastning. Det er svært ugunstig drivstoffmessig.

– Nå kan vi klare oss med å ha en motor i drift på optimalt turtall og bruke batteripakken til å dekke topper i effektbehov. Det gir store besparelser i drivstoff, redusere vedlikeholdsbehov og gir mindre støy og belastning på mannskap, sier Borgund til TU.

Stille natt

Batteripakken er såpass stor at fartøyet kan slå av hjelpemotorene om natta når den ligger til kai. Støy og forurensning fra hjelpemotorer er et stort problem i mange havner nær befolkning.

Det legges også opp til at batteriene kan lades via landstrøm.

– Det er et såpass fleksibelt system at vi kan tilpasse oss alt som er av landstrømtilbud langs kysten, fra de helt enkle med liten spenning til de større. I hovedsak vil batteriene lades når vi går i transitt, sier Borgund.

Tilpassing

Frode Vik, salgssjef i Rolls-Royce Marine, opplyser at systemet er satt opp slik at en trafo og omformer tilpasser seg den tilgjengelige landstrøm og dermed gir et bidrag til opplading.

– Vi har over tid bygget opp kompetanse på hybridløsninger. Det er et område vi ser kommer mer og mer, sier Vik til TU.

Normalt ligger fartøyene inne ved kai mellom cirka 18 på kvelden til 7-tida om morgenen. Strømbehovet for drift av «hotell», det vil si lys og varme, samt pumper, IT-system etc. er på ca. 45 kW/h. 

Da vil batteripakken holde.

Rolls-Royce, som bruker batterier fra franske Saft, har testet en prototyp av sitt hybridsystem på et offshoreskip i syv måneder.  

– Installasjonen på Bøkfjord vil bli temmelig lik, sier Vik.

Utsatt

Danske Hvide Sande fikk i juli 2014 kontrakt på bygging av det 44 meter lange oljevern og flerbruksfartøyet OV Bøkfjord. Levering ble da satt til mars 2016. Nå er det utsatt til sommeren.

OV Skomvær ble levert høsten 2013 som fartøy nummer to i Kystverkets flåtefornyelsesprogram. OV Utvær ble levert året før fra samme verft. De er designet av Wärtsilä, mens OV «Bøkfjord» er noe endret.

Små justeringer

Konseptmessig er det likt de to foregående, men med noen tilpassinger, basert på erfaringene som er gjort med Utvær og Skomvær og verftets erfaringer fra bøyefartøyer for danske og svenske farvann.

Ifølge Fitjar Mek. Verksted, som har bygget Skomvær og Utvær, var Kystverkets krav til funksjonalitet og ytelser svært høye for et relativt lite skip med begrensninger på fysiske størrelser som dypgående, lengde og høyde.

Fartøyene er skreddersydd for å dekke Kystverkets behov innen arbeid på installasjoner, faste og flytende merker, oljevernaksjoner og ulike oppgaver innen brannbekjempelse, slep, bunkersleveranse med mer, i de neste 40 år. 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.