Kystruten tilbake til start – bestiller to nye skip i Tyrkia

Det tyrkiske verftet Tersan har fått kontrakten på bygging av ytterlige to skip for Havila Kystruten.

Kystruten tilbake til start – bestiller to nye skip i Tyrkia
November 2019: Store seksjoner løftes på plass på ett av Havila Kystrutens skip ved Tersan Shipyard. To skip leveres i 2020 og to i 2021. Foto: Havila Kystruten

Havila Kystruten skal fra 1. januar 2021 trafikkere kystruta Bergen-Kirkenes med fire skip.