SAMFERDSEL

Kvikkleirestrid i Moss: Bane Nor tilbakeviser kritikk fra geolog «på det sterkeste»

En ny rapport retter kritikk mot kvikkleireundersøkelsene i Moss og plasserer grunnforholdene i høyeste risikoklasse.

I Moss skal Bane Nor utvide jernbanen og bygge ny togstasjon gjennom en stor kvikkleiresone. Da sonen rykket opp i risikoklasse 4 i februar, ble anleggsarbeidene satt på vent.
I Moss skal Bane Nor utvide jernbanen og bygge ny togstasjon gjennom en stor kvikkleiresone. Da sonen rykket opp i risikoklasse 4 i februar, ble anleggsarbeidene satt på vent. Foto: Bane Nor

– Beskrivelsene av den geologiske historien gir nyttig informasjon, men den kan ikke erstatte egenskapene som faktisk måles mekanisk i grunnen. Jordas styrkeegenskaper er i veldig liten grad mulig å få oversikt over ved kun å utføre en overordnet vurdering av geologien.