Krisemidler vil sette fart i nullutslipps hurtigbåt - kan være klar til 2022

Tre fylkeskommuner smir mens jernet er varmt – inviterer til møter med maritim næring om nullutslipps hurtigbåter.

Krisemidler vil sette fart i nullutslipps hurtigbåt - kan være klar til 2022
Ett av de fem nullutslippskonseptene er ENVIROCAT EC_40, designet av Ola Lilloe-Olsen. Konseptet baserer seg på batteribytte ved lange distanser. Foto: Ole Lilloe-Olsen

Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark går sammen om å få fortgang i arbeidet med en nullutslipps hurtigbåt.