MARITIM

Krever patent ugyldig: – Som å påpeke at en bil har bremser

Alle punktene i Marads patent finnes fra før eller er selvfølgeligheter, mener Hauge Aqua.

Hauge Aquas Egget til venstre og Marads Fish Farm-patent, som er gjengitt i Patentstyrets dokument, til høyre.
Hauge Aquas Egget til venstre og Marads Fish Farm-patent, som er gjengitt i Patentstyrets dokument, til høyre. Illustrasjon: Hauge Aqua/faksimile fra Patentstyret
Arne FenstadArne FenstadJournalist
16. apr. 2019 - 05:00

I oktober i fjor fikk konsulentselskapet Marad Norway fra Sunnmøre patentert oppdrettskonseptet «Fish Farm», et flytende oppdrettsanlegg med faste vegger, dekk og en sentersøyle. Søylen skal inneholde utstyr, pumpesystem, boområde med avfallshåndtering, kontorutstyr, maskinrom og fôrlager. 

Det liker utviklerne i Hauge Aqua dårlig. De har levert innsigelse mot patentet, og krever at hele patentet kjennes ugyldig fordi de mener det ikke inneholder noe nytt eller noe som skiller seg fra kjent teknikk.

De reagerer blant annet på at Marads patent beskriver det de mener er så selvsagte deler av denne typen oppdrettsanlegg at de ikke trenger å vise til kilder for å bevise at det er kjent teknikk: Et bokvarter vil naturligvis ha et avfallhåndteringssystem, et maskinrom vil ha en kraftgenerator og et maskinrom må nødvendigvis omfatte pumper for senterballasttank. 

«Dersom man for eksempel beskriver en bil, så hører det til fagmannens alminnelige kunnskap at den omfatter en mengde standard komponenter som bremser, reservehjul og blinklys. Tilsvarende må man påregne for en marin overflatekonstruksjon», heter det i innsigelsen.

Hauge Aqua mener Marads patent truer deres eget patent på oppdrettsanlegget Egget.

Mangler nyheter

Videre skriver selskapet i klagen at laptop og printere ikke har en relevant funksjon for det Marads ønsker å patentere, og at kontorutstyr sånn sett ikke kan være et karakteriserende teknisk trekk i patentet.

Marads patent består av 24 krav. Hauge Aqua mener 23 av dem ikke inneholder nye trekk, mens ett skal være ugyldig fordi det ikke skiller seg fra kjent teknikk.

I innsigelsen til Marads patent viser de til den første versjonen av egget. De viser også til Salmars Ocean Farming-patent og Ocean Spar Technologies' patent på en flyttbar merd for å vise at Marad ikke kommer med noe nytt. Videre viser de til en granskning av en lignende patent Marad søkte om å få internasjonalt gjennom PCT, som konkluderte med at flere av Marads krav ikke var patenterbare.

Ligner hverandre

Både Marads patent og Hauge Aquas patent er knyttet til utviklingstillatelser, særtillatelser for oppdrett som deles ut til konsepter som utvikler ny teknologi som kan løse havbruksnæringens problemer. De lukkede anleggene tar sikte på å kutte utslippene fra oppdrettsanlegg. 

Hauge Aqua eier patentet bak utviklingskonseptet Egget. <i>Illustrasjon:  Hauge Aqua</i>
Hauge Aqua eier patentet bak utviklingskonseptet Egget. Illustrasjon:  Hauge Aqua

Hauge Aqua, som er oppkalt etter predikanten og opphavsmannen til haugianismen, Hans Nielsen Hauge, utvikler konseptet Egget for verdens største oppdrettsselskap Mowi (tidligere Marine Harvest). Mowi og Hauge Aqua søkte sammen om 14 tillatelser, men fikk kun seks, som betyr at de får bygge fem egg. Det delvise avslaget var begrunnet med at de kunne teste teknologien like godt med få anlegg som med mange.

Egget er et lukket, eggformet oppdrettsanlegg med sentersøyle med ulike funksjoner. Anlegget er totalt 45 meter høyt og har en dypgang på 37 meter. Vannvolumet er på 20.000 kubikkmeter.

Vi ønsker å ivareta våre rettigheter i forhold til egne patenter. Vi mener at Marads patent bryter med både vårt og andres patenter

Cato Lyngøy, Hauge Aqua

Hauge Aqua har totalt tre patenter av ulike versjoner av Egget. I tillegg har de én kjent søknad til behandling.

Marad har søkt om to tillatelser for å bygge Torus Seafarms, som er basert på patentet Fish Farm som Hauge Aqua har levert innsigelse mot, men fikk avslag fra Fiskeridirektoratet. Begrunnelsen for avslaget var at prosjektet ikke var innovativt nok. Direktoratet viste i avslaget til at løsningene på komplekse problemer var framstilt for enkelt.

Torus er også et lukket anlegg i sjø, men mer sylinderformet enn Egget. Torus har en sentersøyle som sikrer oppdrift og som inneholder relevant teknologi for å drive anlegget og rense vannet.

Den største versjonen av Torus var planlagt med et volum på 15.600 kubikkmeter. I utgangspunktet var det planlagt tre versjoner av anlegget, der den siste skulle kunne bruke en havvindturbin som alternativ energikilde.

Ivaretar interessene

Cato Lyngøy, daglig leder i Hauge Aqua, sier de har levert innsigelse mot Marads patent for å beskytte egne verdier.

– Vi ønsker å ivareta våre rettigheter i forhold til egne patenter. Vi mener at Marads patent bryter med både vårt og andres patenter, sier Lyngøy.

– Hvilket av de ulike Egget-patentene mener du mer spesifikt at Marads patent går ut over?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Dette blir håndtert av patentrådgiverne våre, så jeg har ikke helt oversikt over det.

Lyngøy kan ikke si om Marads patent truer hele eggkonseptet eller bare deler av det.

– Dette er det altfor tidlig å ha kvalifisert oppfatning av. Vi har ennå mye å bevise. Å lykkes med Egget er vårt fokus, sier Lyngøy.

TU har vært i kontakt med daglig leder Bjørn Endresen i Marad Norway. Han ønsker ikke å uttale seg om saken eller svare på spørsmål om innsigelsen. 

Fikk ikke bytte materiale

Hauge Aqua har patentert to ulike løsninger for inntak av vann i Egget. Den ene løsningen går ut på å ta inn vannet gjennom to rør som leder inn til sentersøylen fra undersiden av anlegget. Den andre går ut på å ta inn vannet gjennom undersiden av sentersøylen, som er samme løsning som Marad.

Søknadene om utviklingstillatelser ligner også mer på hverandre ettersom Mowi søkte om å endre materialet i Egget. I søknaden om Torus har Marad hele tiden påpekt at konstruksjonen skal bygges i stål. Egget skulle derimot bygges med komposittmaterialet sandwich FRC som hovedmateriale. Mowi søkte i fjor om å endre materialvalget til stål for at verftsindustrien skulle kunne levere flere enheter raskt. De fikk avslag fra Fiskeridirektoratet på slutten av fjoråret. 

Lyngøy sier ønsket om å bytte materiale ikke har noe med patentstriden med Marad å gjøre.

– Nei, det er en selvstendig vurdering, sier han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.