AKVAKULTUR

104 søkte utviklingstillatelser for oppdrett. Siste søker kom 14 minutter før fristen

Fiskeridirektoratet fikk åtte søknader i løpet av siste timen. Den siste vil bygge om et brukt bulkskip til å inneholde både merder og slakteri for oppdrettslaks.

Et ombygget bulkskip på rundt 180.000-200.00 dødvekttonn skal inneholde lukkede merder med 7.800 tonn laks, slakteri og ferdigforedling av fisken. Det ankres opp med sprederanker forut og akter og skal produserer energien selv.
Et ombygget bulkskip på rundt 180.000-200.00 dødvekttonn skal inneholde lukkede merder med 7.800 tonn laks, slakteri og ferdigforedling av fisken. Det ankres opp med sprederanker forut og akter og skal produserer energien selv. GEFF
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
23. des. 2017 - 10:57

Det var hektisk aktivitet på mange ingeniør- og oppdrettskontorer rett før søknadsfristen til Fiskeridirektoratets utviklingstillatelser gikk ut ved midnatt 17. november.

- Etter Aquanor i august og fram til 3.-4. november fikk vi ikke inn en neste søknad. Da ble vi bekymret, sier seksjonsleder Anne Brønsten Osland i Fiskeridirektoratets kyst- og havbruksavdeling.

Bekymringen var ubegrunnet.

Vilt døgn

- I november raste det inn søknader og siste døgnet var helt vilt, da fikk vi 23 søknader, sier Osland til TU.

Siden prøveprosjektet startet for to år siden, er det kommet totalt 104 søknader.

I august sa Osland at hun ikke var overveldet av innovasjonsgraden i søknadene.

– Det er veldig mange spennende søknader, men så langt er det veldig mange ord og dokumenter, ikke så mye innovativ teknologi, sa hun da.

Stigning i kvalitet 

Selv om fasiten ikke foreligger før alle er grundig gjennomgått og behandlet, er hun langt mer positiv nå.

- Det har tatt seg veldig opp med godt dokumenterte og gjennomarbeidete søknader, sier Osland.

Fiskeridirektoratet har 5-6 jurister og like mange sivilingeniør i arbeid med søknadene. Behandlingstiden har vært svært lang. Nå økes kapasiteten med flere jurister,  ingeniører og økonomer.

- Vi går grundig igjennom alle søknadene, og de som får avslag  skal ha skikkelige begrunnelser. Søkerne har lagt ned enorm innsats og fortjener seriøs vurdering, sier Osland.

Søknad med harddisk

Som eksempel på hvor seriøse og grundige søknader direktoratet har mottatt,  forteller hun at en av søkerne leverte en hel harddisk.

- Det sier seg selv at det tar tid å gå igjennom alt. Flere har også industrielle partnere fra offshore der grundig dokumentasjon er innarbeidet rutine, sier hun.

Gullskatt?

Tusenkronersspørsmålet er ikke like lett å besvare: Ligger det i søkerbunken et Columbi-egg eller en gullgruve av en løsning som takler alle problemer med oppdrett en gang for alle?

- Det vet vi ikke ennå, men jeg er teknologioptimist. Jeg håper det, sier Osland med ettertrykk.

Uansett vil både oppdrettere og næring ha lært veldig mye i løpet av tida med utviklingstillatelser. 

- Det vil garantert gi oss mye kunnskap, nye produkter, prosesser og løsninger som kommer næringen til gode i lang tid framover, sier Osland.

Natt og dag

Hun tror pausen på to måneder uten en eneste søknad ble brukt godt på forskjellige ingeniør- og oppdrettskontorer.

Et ombygget bulkskip på rundt 290 meter i lengde vil ha fasiliteter for fullt mannskap til oppdrett, slakteri og foredling. <i>Bilde:  GEFF</i>
Et ombygget bulkskip på rundt 290 meter i lengde vil ha fasiliteter for fullt mannskap til oppdrett, slakteri og foredling. Bilde:  GEFF

Blant dem var Floating Fish Farming Unit. 14 minutter før fristen gitt ut, sendte selskapet inn søknad om 10 konsesjoner.

Konseptet er basert på ombygging av et Cape Size bulkskip, det vil si ca. 180.000 – 220.000 bruttotonn, eller rundt 290 meter i lengde. Anlegget skal også inneholde slakteri. 

FLOATING FISH FARMING UNIT:

Samarbeidsprosjekt mellom Emilsen Fisk AS, Rørvik og Green Energy Fish Farming AS, Oslo. Konseptet er basert på ombygging av et bulkskip til lukkete merder og slakteri om bord.

Bidragsytere:

  • ENWA Water Technology AS i fm. vannkvalitet og tekniske løsninger for filtrering av inn - og utvann samt behandling av sedimenter.
  • Christian Michelsen Research og partnere har gjennomført beregninger av energibehov, oksygenering og vannbehov. Det er også gjort betraktninger av utnyttelse av fornybar-energi og sensorikk i fm. med vannbehandling, fiskevelferd og fiskehelse.
  • Techn. Olav Olsen har stått for beregninger og analyser i fm. stabilitet, skrogstyrke og forankring samt utforming av merder.
  • iSurvey har bidratt med beskrivelser av den praktiske utnyttelsen av værdata og miljødata for å kunne optimalisere og opprettholde fiskevelferd, effektiv og sikker drift av fiskeproduksjonsenheten.

Bygger om bulk

Det var altså lenge før direktoratet mottok søknaden til Floating Fish Farming Unit AS. Selskapet er et samarbeid mellom Emilsen Fisk AS, Rørvik og Green Energy Fish Farming AS, Oslo.

Daglig leder Pål Gilde i Green Energy Fish Farming og et lite team har jobbet hardt med finsliping av konseptet siden april i år.

Potensielle bulkskip er identifisert og Dr. Tech Olav Olsen med allierte har gjort tekniske beregninger, styrke og påvirkning på et fast oppankret bulkskip. 

- Vi har alliert oss med topp kompetanse fra flere sektorer. Vi brukte mye tid på å konkretisere konseptet før vi gikk ut til ekspertisen på de ulike felt for å få hjelp med tekniske detaljer og verifisering, sier Gilde til TU.

Lukket

Floating Fish Farming Unit skal være mest mulig selvforsynt med energi, både vind, sol , brenselceller og tidevann. <i>Bilde:  GEFF</i>
Floating Fish Farming Unit skal være mest mulig selvforsynt med energi, både vind, sol , brenselceller og tidevann. Bilde:  GEFF

Konseptet vil være et helt lukket merdanlegg med slakteri og foredling om bord.

- Dermed slipper vi frakt av levende fisk og den blir ikke stresset før slakting. Det er bra for fiskevelferden og gir best mulig kvalitet, sier Gilde.

I og med at det er et lukket anlegg og basert på et skip, konstruert for røff seilas, kan det egen seg både i eksponerte områder og inne i fjorder. Sedimenter, overskudd av fôr og avføring, håndteres og kan videreforedles til gjødsel eller gass til brenselcelle om bord. 

Målet er å være selvforsynt med energi, både vind og sol, eventuelt brenselcelle. I tillegg samarbeider selskapet med Tidal Sails om tidevannsturbiner.

- Det gjenstår å optimalisere ut fra lokasjon, sier Gilde.

Det, samt finsliping av teknologi og konsept, får Floating Fish Farming Unit og de andre søkerne god tid til.

Ordningen avsluttes

Ocean Farm1 måler 110 meter i diameter og stikker godt ut på sidene fra 43,6 meter brede og 182 meter lange Hua Hai Long. <i>Bilde:  Salmar</i>
Ocean Farm1 måler 110 meter i diameter og stikker godt ut på sidene fra 43,6 meter brede og 182 meter lange Hua Hai Long. Bilde:  Salmar

Etter to år avslutter Fiskeridirektoratet ordningen med utviklingstillatelser.

Det er kommet inn til sammen 104 søknader. Hittil er bare fem godkjent, mens 24 har fått avslag. Seks er definert "innenfor", men en del avklaringer må på plass.

Nordlaks Oppdrett har med konseptet "Havfarm" fått 10 utviklinngstillatelser. <i>Bilde:  Nordlaks</i>
Nordlaks Oppdrett har med konseptet "Havfarm" fått 10 utviklinngstillatelser. Bilde:  Nordlaks

Behandlingstiden er lang. Søknadene som står øverst på listen av de 76 som venter avklaring, ble registrert for nesten to år siden, i januar 2016. 

Med flere ansatte håper Fiskeridirektoratet å få ned behandlingstiden.

Marine Harvest har fått utviklingslisens med lukket oppdrett, "Egget" fra Hauge Aqua.  <i>Bilde:  Hauge Aqua</i>
Marine Harvest har fått utviklingslisens med lukket oppdrett, "Egget" fra Hauge Aqua.  Bilde:  Hauge Aqua

Fiskeriminister Per Sandberg er fornøyd med at interessen har vært stor.

- Resultatet vil bli mange spennende og innovative prosjekter som kan bidra til å fremme miljø og arealtilgang, sier Sandberg i en pressemelding.

Midt-Norsk Havbruk har fått utviklingstillatelser for sitt konsept Aquatraz. <span>Bilde: MNH</span> <i>Bilde: MNH</i>
Midt-Norsk Havbruk har fått utviklingstillatelser for sitt konsept Aquatraz. Bilde: MNH Bilde: MNH
Akva Design er en av de fem som har fått utviklingstillatelse.
Akva Design er en av de fem som har fått utviklingstillatelse.

 - Nå når ordningen har virket i to år har oppdrettere og andre hatt god mulighet til å få frem sine søknader, er tid for å avslutte den midlertidige ordningen. I tiden fremover tar vi sikte på å følge opp tiltaket i Havstrategien om et "Demo 2000" også for det marine og maritime området videre, sier fiskeriministeren.

Fem fra en

Seksjonsleder Anne Brønsten Osland vil ikke ta stilling til om det bør settes i gang en runde nummer to.

- Det er opp til politikerne. Dette har uansett vært en lærerik ordning og jeg håper vi har fått fram mange gode løsninger og at vi får prøvd ut flere forskjellige, sier Osland.

Hun trekker fram at en stor og seriøs  aktør som Marine Harvest har sendt inn hele fem søknader.

- Ingen  av dem er for samme type konsept, men ulike  løsninger. Den siste kom i løpet av den siste timen, forteller hun.

UTVIKLINGSTILLATELSER

Opprette november 2015 – avsluttet november 2017.12.017

Mål: Få fram nye, kreative løsninger som kan få bukt med oppdrettsnæringens problemer med helse- og miljø. I tillegg er målet å løse arealutfordringer ved å få fram oppdrettsteknologi for eksponerte lokasjoner, det vil si lengre ut til sjøs og som er bedre for fiskehelsen.

Totalt antall søknader: 104

Til behandling: 76

Avslag: 24

Tilsagn: 5

  1. Ocean Farming AS (SalMar) "Havmerd" basert på offshoreteknologi
  2. Nordlaks Oppdrett AS "Havfarm" for havbasert oppdrett
  3. MNH Produksjon AS "Aquatraz" - semi-lukket merd
  4. AkvaDesign AS Lukket merdteknologi
  5. Marine Harvest Norway AS "Egget" - lukket merdteknologi

Fiskeridirektoratets nettsider om prosjektet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.