Jordvarme skal forhindre is på jernbanen

Jordvarme skal forhindre is på jernbanen
For å forhindre isete sporveksler har det tyske jernbaneverket tatt i bruk grunnvarme. Bilde: Sunde, Helge

Sporveksel

En sporveksel eller pens er en innretning i jernbanesporet for å flytte et tog eller en vogn over fra et spor til et annet.

23 prosent av samtlige feil som førte til forsinkelser i 2007 hadde med feil på sporvekslene å gjøre.

Jernbaneverket i Norge har nesten 3000 ­sporvekslere med varmeelement.

Isolering av disse, eller alternativ oppvarming, kan gi et stort potensial­ for energibesparelser.

Etter å ha testet metoden i snart fire år har den tyske jernbanen fått godkjent en ny metode for å holde sporveksel isfrie.

Metoden går ut på geotermisk oppvarming av jernbaneskinnen, og har i løpet av prøveperioden gitt gode resultater, skriver Ny Teknik.

Begynner automatisk

Metoden går ut på at det bores et 100 meter dypt hull under vekslene. Hullene fylles med flytende CO2 som varmes opp av grunnvarmen, og siger opp til vekselen.

I hulrommet under sporvekselen kondenseres gassen til væske dersom temperaturen i luften er under frysepunktet, og væsken renner ned i hullet igjen.

Om temperaturen er over null grader stopper prosessen opp av seg selv, også begynner den automatisk i det det oppstår minusgrader.

Les også: Nå kan du se hvor ofte ditt tog er forsinket

Tester metoder

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om et pilotprosjekt det norske Jernbaneverket utførte på Bergseng stasjon for å redusere elektrisitetsforbruket til sporvekselvarme.

– Vi har gjort flere ulike forsøk for å redusere elektrisitetsforbruket. På Bergseng isolerte vi sporvekslene med isopor, og fikk gode resultater, sier teknologidirektør Sverre Kjenne i Jernbaneverket.

Resultatet av prosjektet var en reduksjon i varmetapet på opp mot 50 prosent.

Kan bli aktuelt

Så langt har ikke det norske Jernbaneverket lagt planer om å benytte seg av jordvarme på jernbanen.

– Vi har ikke sett på bruken av jordvarme til jernbaneformål men utelukker ikke at det kan bli aktuelt i fremtiden, sier Kjenne.

En installasjon av jordvarme til sporveksel i Tyskland er beregnet til rundt 350.000 svenske kroner. Den tyske jernbanen mener pengene spares inn i løpet av en tiårsperiode.

– Før vi i det hele tatt vurderer jordvarme må vi se på kost-nytte her i Norge. Det er ikke gitt at alle norske forhold er like de du finner i land som Tyskland, sier Kjenne.

Les også:

Slik skal det bli færre signalfeil på Drammenbanen

Her skal 23.000 betongelementer på plass

Her testes toget som kjører uten lyssignaler