KRAFT

I oktober kom nyheten om at atomreaktoren måtte stenge. Så strømmet oppdragene inn

Trenger ikke stenge på Kjeller likevel.

Ifes administrerende direktør Nils Morten Huseby (nr. 2 fra høyre) viser fram Ifes lager for historisk avfall (Stavbrønnen) på Kjeller for blant annet Bellonas daglige leder Nils Bøhmer (t.h.). Ifes driftssjef for lagring av brukt brensel på Kjeller, Hans-Jörg Kleemann, holder beholderen til venstre.
Ifes administrerende direktør Nils Morten Huseby (nr. 2 fra høyre) viser fram Ifes lager for historisk avfall (Stavbrønnen) på Kjeller for blant annet Bellonas daglige leder Nils Bøhmer (t.h.). Ifes driftssjef for lagring av brukt brensel på Kjeller, Hans-Jörg Kleemann, holder beholderen til venstre. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
8. des. 2016 - 06:00

I oktober varslet Institutt for energiteknikk (Ife) at Jeep II-reaktoren på Kjeller skulle midlertidig stenges for å spare kostnader.

Årsaken var at det ikke var nok etterspørsel fra kundene etter bestrålingstjenestene som Ife tilbyr i reaktoren, først og fremst av silisium til solcelleproduksjon. 

Etter planen skulle reaktoren stenges fra 1. desember.

Nå forteller imidlertid Ifes administrerende direktør Nils Morten Huseby at reaktoren ikke stenges likevel.

Slipper å stenge

– Da vi fattet beslutningen, hadde vi mangel på oppdrag. I etterkant av beslutningen fikk vi plutselig en rekke nye oppdrag, sier Huseby til Teknisk Ukeblad.

Han utelukker ikke at nyheten om stengingen kan ha medvirket til å utløse de nye oppdragene.

– Nå har vi fått inn nok oppdrag til å holde driften ved Jeep II i gang inntil videre, sier Huseby.

Forlenget stans i Halden

Situasjonen er den stikk motsatte for Halden-reaktoren. Der skulle opprinnelig den ordinære høst/vinterstansen bli utvidet til tre måneder, med stenging fra midten av oktober til begynnelsen av januar 2017.

Administrerende direktør Nils Morten Huseby (t.h.) serverer atommerket kake til daglig leder Nils Bøhmer i Bellona for å feire at Venstre (representert med Abid Q. Raja i bakgrunnen) økte bevilgningene til Ifes atomopprydding med 20 millioner kroner i budsjettforliket. <i>Foto: Øyvind Lie</i>
Administrerende direktør Nils Morten Huseby (t.h.) serverer atommerket kake til daglig leder Nils Bøhmer i Bellona for å feire at Venstre (representert med Abid Q. Raja i bakgrunnen) økte bevilgningene til Ifes atomopprydding med 20 millioner kroner i budsjettforliket. Foto: Øyvind Lie

Men utslipphendelsen ved reaktoren tidligere i høst gjør at det nå er usikkert når reaktoren kan startes opp igjen. Ife har bestilt en ekstern rapport fra en uavhengig granskingsgruppe om hendelsen som skal være klar i slutten av januar.

På bakgrunn av rapporten vil Ife vurdere hva som eventuelt må gjøres før anlegget kan startes opp. Rapporten skal også sendes til Statens strålevern, som må gi Ife oppstartstillatelse før oppstart.

I en rapport om hendelsen som Ife selv leverte til Statens strålevern i forrige uke, og som Teknisk Ukeblad har sett, kom det fram at det var store feil på flere brenselspinner, og at en brenselsbeholder måtte sveises.

Det radioaktive utslippet var imidlertid ikke så høy at det var helseskadelig, verken for de ansatte eller for folk i nærmiljøet.

Kan startes til våren

– Vi må gå gjennom hendelsen og se om det er behov for å gjøre endringer ved anlegget eller i rutinene som følge av denne, sier Huseby.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Hvor raskt kan Haldenreaktoren starte igjen om alt går på skinner?

– Da kommer vi i gang igjen i løpet av vårparten, noe som innebærer en utsettelse på et par måneder i forhold til det som var planlagt, sier Huseby.

Han er nøye med å understreke at stiftelsen Ife har en sunn økonomi.

– Selv om det var en tung beslutning å gå til permitteringer, var dette nødvendig for å sikre at dette fortsatt er tilfelle. Vi følger markedssituasjonen nøye og tar tilbake ansatte så snart som dette er mulig, sier Huseby.

Ser man bort fra Haldenreaktoren, ser situasjonen for Ife lysere ut nå enn i oktober, da 127 personer ble helt eller 50 prosent permittert. I dag er ifølge Huseby 101 permitterte ved Ife. Av disse er 18 personer helt permitterte, mens de resterende 83 personene er 50 prosent permittert.

– Antallet er redusert siden oktober både på grunn av økte oppdrag ved Jeep II-reaktoren og på andre områder, og på grunn av merarbeid knyttet til hendelsen ved Haldenreaktoren, sier Huseby.

Ife har til sammen om lag 650 ansatte fordelt på om lag 600 årsverk.

Feiret ekstrabevilgning

Onsdagen var imidlertid preget av stor feiring på Ife på Kjeller, på grunn av at Venstre i budsjettforliket sikret en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner til håndteringen av atomavfallet.  Til sammen får Ife nå 58 millioner kroner til oppryddingen i 2017.

Ife feiret de 20 ekstra budsjettmillionene til opprydding av atomavfall med atomkake (ikke radioaktiv) på Kjeller onsdag. <i>Foto: Øyvind Lie</i>
Ife feiret de 20 ekstra budsjettmillionene til opprydding av atomavfall med atomkake (ikke radioaktiv) på Kjeller onsdag. Foto: Øyvind Lie

Dermed har Ife ifølge Huseby nok penger til både å undersøke og planlegge arbeidet for hvordan avfallet kan sendes til reprosessering hos selskapet Areva i Frankrike, og til å fortsette med å rydde opp i det gamle brenselet, hvor 18 beholdere sitter fast i den såkalte Stavbrønnen på Kjeller.

I det opprinnelige budsjettet var det kun satt av 23 millioner kroner til oppryddingsarbeidet. Men i nysalderingen av 2016-budsjettet dukket det opp 15 millioner kroner ekstra, og altså ytterligere 20 millioner kroner i budsjettforliket mellom de borgerlige partiene.

– Fra Ifes side er vi glade for at regjeringen har tatt medansvar for oppryddingen og følger opp med nødvendige bevilgninger, og vi vil samtidig rette en stor takk til Venstre for å ha løftet frem denne viktige saken, sier Huseby, etter at han hadde feiret bevilgningen med «atomkake».

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.