I dag kan fremtidens kollektivsystem i Oslo bli til

I dag kan fremtidens kollektivsystem i Oslo bli til
I dag går det første av totalt tre kollektivverksteder i Oslo av stabelen. Målet er å få inn forslag til hvordan kollektivutfordringene i hovedstaden skal løses. Her fra Oslotunnelen. Bilde: Maria Amelie

KVU OSLO-NAVET

 • Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot, og gjennom, Oslo.
 • Et samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter.
 • Oppdragsgiverne er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
 • Norconsult har fått oppdraget om å gjennomføre KVU-en.
 • De er bedt om å se spesielt på behov for ny T-banetunnel og/eller jernbanetunnel under Oslo sentrum.
 • I tillegg til selve KVU-en skal det gjennomføres egne teknisk-økonomiske vurderinger av baneløsninger.

DE ULIKE KONSEPTENE

 • A. Konsept uten nye tunneler.
 • B. Med ny jernbanetunnel.
 • C. Med ny T-banetunnel.
 • D. Både ny jernbane- og T-banetunnel.
 • E. Konsept med ne tunneler og andre tunnelløsninger i Oslo-området.
 • F. Konsept som eventuelt utvikles i KVU-arbeidet

Onsdag morgen møttes næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, offentlige etater, kommuner, fylker, transportselskaper og konsulenter for å diskutere Oslos fremtidige kollektivtilbud på Ullevål stadion.

Verkstedet var det andre av totalt tre verksteder i forbindelse med konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom hovedstaden.

Skal sile ut forslagene

Det er Norconsult som har fått jobben med å lage en konseptvalgutredning om transportbehovet i Oslo av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter, og som arrangerer verkstedene.

På første verksted svarte deltakerne på hvilke behov de mener innbyggerne i Oslo har når det kommer til kollektivtransport. På onsdagens andre verksted skal deltakerne komme med forslag til hvordan kollektivutfordringene bør løses.

– Vi har allerede rundt hundre forslag liggende, og regner med å få mellom 150 og 200 forslag i dag, sier Terje B. Grennes, prosjektleder i Norconsult.

I løpet av to uker skal Norconsult nå gå gjennom alle forslagene som kommer inn fra dagens verksted.

– Vi vil så presentere mellom fem og ti forslag som representerer forslagene som kommer inn i dag ved neste verksted, sier han.

Les også: Denne eldgamle tunnelmetoden skal hindre katastrofe på Follobanen

Løsningen kan komme i dag

Prosjektleder for KVU Oslo-Navet, Terje Grytbakk, har store forventninger til dagens verksted.

– Det er en sjanse for at det som blir Oslos nye kollektivløsning foreslås i dag. Det blir spennende å se hvilke løsninger som blir foreslått, sier han.

Det er ikke lagt noen føringer for trase når deltakerne skal komme med forslag.

– Men vi ønsker at de skal se på mulighetene for ny jernbanetunnel og ny t-banetunnel. Det er også essensielt å ta hensyn til Oslos grunnforhold, sier Grytbakk.

Les også: Kan dette være maskinen som får togene til å gå i rute?

Aktuelt med TBM

At grunnforhold er avgjørende for hovedstadens nye kollektivsystem bekreftes av geoteknikker Torbjørn Johansen fra Geovita.

– Det er mye løsmasser i Oslo, og mye eksisterende infrastruktur og tunneler. Skal vi se på ulike traseer for tunnelene er det essensielt å ta hensyn til grunnforholdene, sier han.

Johansen ser ikke bort fra at tunnelboremaskin (TBM) kan bli aktuelt til ny jernbane- og t-banetunnel.

– TBM er jo veldig i vinden for tiden, sier han.

Den endelige konseptvalgutredningen skal ligge klar 1. mai 2015.

Les også:

Ny maskin støper vei og legger skinner i ett

Et synkende Bjørvika kan stoppe Oslos nye superstasjon

Gigantisk boremaskin skal drive 7,8 kilometer lang tunnel