Hydrogen til skip

Her må hydrogenanleggene legges langs kysten

Bergen og Bodø peker seg ut som nøkkelsteder for hydrogen til skip og annen transport.

Kartet viser hvor det er aktuelt å bygge ut infrastruktur for hydrogen og ammoniakk fram mot 2035.  Ocean Hydrogen Cluster
Kartet viser hvor det er aktuelt å bygge ut infrastruktur for hydrogen og ammoniakk fram mot 2035. Ocean Hydrogen Cluster (Foto: Ocean Hyway Cluster)

Bergen og Bodø peker seg ut som nøkkelsteder for hydrogen til skip og annen transport.

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå