Her må hydrogenanleggene legges langs kysten

Bergen og Bodø peker seg ut som nøkkelsteder for hydrogen til skip og annen transport.

Her må hydrogenanleggene legges langs kysten
Kartet viser hvor det er aktuelt å bygge ut infrastruktur for hydrogen og ammoniakk fram mot 2035. Ocean Hydrogen Cluster Foto: Ocean Hyway Cluster

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy.