Hydrogen: Det koster å ligge i front

Hele verden ser til Norge for å lære om hydrogen til maritim bruk. Mulighetene er store for norsk teknologi, men det krever investering nå for å høste seinere.

Hydrogen: Det koster å ligge i front
Reinertsen tester membranteknologi for produksjon av hydrogen fra syntesegass på Tjeldbergodden. Bilde: Tore Stensvold

Ålesund: I dag er det ingen skip som bruker hydrogen og brenselcelle.