DAMKRONA 2012

Hederspris til Jørpelandvassdraget

Damkrona 2012 går til rehabilitert kraftverk.

En vellykket harmonisering av gammelt og nytt kombinert med gode arkitektoniske kvaliteter gir det nye kraftverket Dalen 1 hedersprisen "Damkrona". (Bilde: Damkrona)
Dalen 1 tar vare på elementer fra Jørpeland II med skifertak og steinvegger og det er lagt spesielt vekt på at bygget glir inn i terrenget sammen med den gamle kraftstasjonen fra 1920. (Bilde: Emile Ashley)
Det nye kraftstasjonsbygget fikk Strand kommunes byggeskikkpris for 2011, nå får også rehabiliteringen av kraftanlegget i Jørpelandvassdraget hedersprisen "Damkrona" 2012. (Bilde: Emile Ashley)

Damkrona 2012 går til rehabilitert kraftverk.

– Hovedbegrunnelsen for tildelingen er at dette er en eksisterende regulering, hvor man har fått økt produksjonen uten at det har medført noen ulemper. Arbeidet er gjort på en meget pen måte, sier juryformann Thomas Konow.

Prisen blir delt ut i dag.

Les også: Millimeterpresisjon gir mer kraft

Gode løsninger

I perioden 2008 – 2011 ble kraftverk og reguleringsanlegg i Jørpelandvassdraget rehabilitert og fornyet, samtidig ble det bygget et nytt kraftverk.

Tiltakene har økt produksjonen fra 38 GWh til 114 GWh.

– Tiltakene viser meget gode estetiske og landskapsmessige kvaliteter, der særtrekk fra ulike tidsepoker er tatt vare på og harmonisert. Eksisterende anlegg er utbedret slik at de i dag glir bedre inn landskapsbildet, sier Konow.

Les også: Slik kan Norge forsyne Europa med energi

Byggeskikkpris

Dette er ikke den første prisen som går til denne rehabiliteringen. I fjor fikk det nye kraftstasjonsbygget Strand kommunes byggeskikkpris.

I januar 2010 ble det gamle kraftverket faset ut, og Dalen 1 ble satt i drift høsten samme år.

Det nye kraftverket har skifertak og steinvegger. Målet har vært at bygget skal gli inn i terrenget sammen med den gamle kraftstasjonen.

– Det nye kraftverket har fått mye ros. Det står godt til det gamle anlegget, sier Konow.

Fremme gode løsninger

Prisen Damkrona deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD) som er tilknyttet The International Commission On Large Dams (ICOLD).

Prisen er etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger.

Les også:

Kald vinter kan velte energimålene

Slik er du som strømkunde  

Vil fjerne skattefordel for småkraft  

Ineffektive nettselskaper har ingen risiko  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå