Anders Opedal er Statoil nye konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. Han kommer fra stillingen som landsjef og direktør i Brasil.
Anders Opedal er Statoil nye konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. Han kommer fra stillingen som landsjef og direktør i Brasil. (Foto: Jörgen Skjelsbæk)

Statoil konsernledelse

Han er Statoils nye teknologidirektør

Statoil rokerer om på konsernledelsen.

Statoil melder fredag morgen at de gjør endringer i konsernledelsen. Dette skal ifølge selskapet sikre fornyelse og bredere erfaring i ledelsen, og ytterligere styrke tilveksten av lederkandidater i selskapet.

Som følge av utviklingen av den internasjonale virksomheten, gjør Statoil også noen justeringer i konsernstrukturen, hvor Brasil blir trukket ut som et eget forretningsområde.

Anders Opedal blir selskapets nye konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. Han kommer fra stillingen som landsjef og direktør i Brasil

Endringene planlegges å tre i kraft mellom 1. mai og 15. oktober.

Endringene

Endringene i konsernledelsen og konsernstrukturen er som følger:

 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI), Lars Christian Bacher, overtar som konserndirektør for økonomi og finans (CFO), der han etterfølger Hans Jakob Hegge, som blir landsjef i USA og direktør for Statoils globale landbaserte ukonvensjonelle virksomhet.

 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon USA (DPUSA), Torgrim Reitan, blir konserndirektør for et omstrukturert DPI, som også vil omfatte virksomheten som i dag er organisert i DPUSA.

 • Virksomheten i Brasil tas ut av DPI-porteføljen og organiseres som et eget forretningsområde; Utvikling og produksjon Brasil (DPB). Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD), Margareth Øvrum, blir konserndirektør for dette nye forretningsområdet.

 • Konserndirektør for Nye energiløsninger (NES), Irene Rummelhoff, overtar som konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), der hun etterfølger Jens Økland, som blir direktør for forretningsutvikling i NES.

 • Anders Opedal går fra nåværende stilling som landsjef og direktør i Brasil for å etterfølge Margareth Øvrum som konserndirektør for TPD, og blir nytt medlem av konsernledelsen.

 • Pål Eitrheim, som nå er direktør for anskaffelser i TPD, blir medlem av konsernledelsen som konserndirektør for NES, der han overtar etter Irene Rummelhoff.

 • Al Cook, som nå er direktør for driftsteknologi og partneropererte lisenser i DPI, blir konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) i konsernledelsen, og etterfølger John Knight. Som tidligere kunngjort har Knight besluttet å ikke forlenge sin kontrakt med Statoil når den utløper ved utgangen av 2018. Han trer ut av konsernledelsen 1. mai.

– Nytt kjerneområde

- Brasil er et nytt kjerneområde for Statoil, med lovende olje- og gassområder og en betydelig ressursbase, og vi etablerer derfor Brasil som et eget forretningsområde. Dette gir oss anledningen til å følge opp Brasil enda tettere i en viktig oppbyggingsfase, sier konsernsjef Eldar Sætre i meldingen.

Videre forklarer han at ettersom virksomheten til Statoil i USA er betydelig modnet de siste årene, blir denne virksomheten inkludert i forretningsområdet for utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

– Statoil satser på landbaserte ukonvensjonelle forretningsmuligheter globalt, og vi ser synergieffekter av å ha den landbaserte virksomheten i USA organisert innenfor DPI, for å dra nytte av verdifull erfaring og sikre læring på tvers av landegrenser, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Den nye konsernledelsen

Statoils konsernledelse blir som følger:

 • Konsernsjef Eldar Sætre.
 • Konserndirektør for finans og økonomi (CFO) Lars Christian Bacher.
 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN) Arne Sigve Nylund.
 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI) Torgrim Reitan.
 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil (DPB) Margareth Øvrum.
 • Konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) Irene Rummelhoff.
 • Konserndirektør for Leting (EXP) Tim Dodson.
 • Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) Anders Opedal.
 • Konserndirektør for Nye energiløsninger (NES) Pål Eitrheim.
 • Konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) Al Cook.
 • Konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) Jannicke Nilsson.
 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå