KRAFT

Hafslund kjøper Fortums nett

Vil drive nettet mer effektivt.

Effektiviseringsgevinstene skal hentes ut ved at kompetansen i det samlede selskapet samordnes, ved at funksjoner samlokaliseres, ved at innkjøp av installasjons- og beredskapstjenester samordnes og ved å finne en hensiktsmessig etablering av fremtidige driftssentraltjenester, opplyser Hafslund.
Effektiviseringsgevinstene skal hentes ut ved at kompetansen i det samlede selskapet samordnes, ved at funksjoner samlokaliseres, ved at innkjøp av installasjons- og beredskapstjenester samordnes og ved å finne en hensiktsmessig etablering av fremtidige driftssentraltjenester, opplyser Hafslund. Bilde: Colorbox
Øyvind LieØyvind LieJournalist
9. apr. 2014 - 12:03

KJØPSAVTALEN MELLOM HAFSLUND OG FORTUM

  • Avtalen omfatter 100 prosent av aksjene i nettselskapet Fortum Distribution AS, som også eier 49 prosent av aksjene i Trøgstad Elverk AS, og 100 prosent av aksjene i holdingselskapet Fortum Power and Heat AS som eier 49 prosent av aksjene i Fredrikstad Energi AS (FEAS) og 35 prosent av aksjene i Fredrikstad EnergiNett AS (FEN).
  • Fortum Distribution er Norges 8. største nettselskap, og eier store deler av distribusjonsnettet i Østfold. Totalt har selskapet 96 ansatte, og hovedkontoret ligger i Sarpsborg.
  • Fredrikstad Energi er et energikonsern som primært driver nett-, strømsalgs- og entreprenørvirksomhet. Fredrikstad Energinett er en del av konsernet. Fredrikstad kommune eier majoriteten av Fredrikstad Energi med en eierandel på 51 prosent, og Fredrikstad Energi er majoritetseier i Fredrikstad EnergiNett med en eierandel på 65 prosent. Den resterende eierandelen i Fredrikstad EnergiNett på 35 prosent eies av Fortum Power and Heat som er en del av transaksjonen.

Hafslund-konsernet har inngått avtale med det finske energikonsernet Fortum om å kjøpe deres nettvirksomhet i Norge. Det gjorde selskapet kjent i en pressemelding i dag.

Avtalen innebærer at Hafslund kjøper alle aksjene i nettselskapet Fortum Distribution AS, som eier store deler av distribusjonsnettet i Østfold. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet om lag 103 000 kunder.

Med på kjøpet får Hafslund 49 prosent av aksjene i Fredrikstad Energi og 35 prosent av aksjene i Fredrikstad Energinett (se faktaboks).

Prisen er til sammen 1,365 milliarder kroner.

Les også: Eivind Reiten varsler færre nettselskaper

– Offensivt grep

Kjøpet vil ifølge Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter kaller kjøpet et offensivt grep som ytterligere vil styrke selskapets posisjon som en sterk infrastrukturaktør på Østlandet.

– Fortum Distributions distribusjonsnett nett ligger geografisk tilgrensende vårt nett. Det gir grunnlag for å utnytte stordriftsfordeler. I tillegg har vi allerede regionalnettet i Østfold. Ved å eie både regional- og distribusjonsnett, vil vi kunne forbedre både drift og investeringer ved å kunne se hele nettet samlet. Kjøpet har styrket Hafslunds mulighet for å forbli blant Norges mest effektivt drevne nettselskaper.

Vi må regne med at andre selskaper blir større og mer effektive, og dette kjøpet gir oss muligheten til å bedre vår relative effektivitet, sier Ruyter til Teknisk Ukeblad.

Les også: Hafslund truer Statnett med rettssak etter strømbrudd i Oslo

Samordnet beredskap

 – Kan du gi noen eksempler på fordelene dette gir?

– Effektiviseringsgevinstene skal blant annet hentes ut ved at kompetansen i det samlede selskapet skal samordnes, ved å samlokalisere funksjoner der det er hensiktsmessig, ved å samordne innkjøp av installasjons- og beredskapstjenester, og ved å finne en hensiktsmessig etablering av fremtidige driftssentraltjenester.

Vi vil også bedre kunne investere i nettet, blant annet ved å foreta investeringer på regionalnettsnivå eller mellom distribusjonsnett når det er mest kostnadseffektivt og best for leveringssikkerheten. Driftsmessig vil de kunne ha beredskap på regional- og distribusjonsnett i samme område.

– Er det viktig at det her er snakk om tilgrensende nettområde?

– Det er viktig at vi kan samordne innsatsen i et samlet geografisk område. Det betyr korte avstander, vi kan samordne jobber i samme område, og vi kan drifte et sammenhengende nett.

Les også: Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor

Vil unngå oppsigelser

 – Vil dette gjøre at dere trenger færre folk for å gjøre jobben, og vil ansatte i Hafslund eller Fortum miste jobben som følge av kjøpet?

– Først må vi overta aksjene, deretter skal vi begynne med å tegne fremtidig sammenslåtte nettselskapet. Vi skal gjennomføre en grundig prosess med ledelsen og de tillitsvalgte i begge selskaper. Det er mange dyktige ansatte i Fortum Distribution, og vi ønsker at flest mulig vil ønske å bli en del av det nye sammenslåtte selskapet. Hafslund har holdt igjen på ansettelser i påvente av en avklaring, i begge selskaper er ansatte som vil gå av om med pensjon om få år, og det er behov for erfaringsoverføring.  Vi tror derfor prosessen vil kunne gjennomføres uten overtallighet.

 – Hva vil kjøpet ha å si for forsyningssikkerheten i området?

– Kjøpet av Fortums virksomhet vil tilføre Hafslund ny kompetanse. Et utvidet nettområde vil også legge grunnlaget for ytterligere forbedring av driftssentralfunksjonene. Vi mener derfor at kjøpet av Fortum Distribusjon vil legge grunnlaget for bedre leveringssikkerhet i hele det nye nettområdet, sier Ruyter.

Det planlagte oppkjøpet forutsetter at norske konkurransemyndigheter godkjenner transaksjonen, og Hafslund forventer at transaksjonen vil kunne gjennomføres innen utløpet av 2. kvartal i år.

Les også:

Hun mener elektrifiseringsmotstanderne ikke forstår europeisk klimapolitikk

NHO-sjefen langer ut mot elsertifikater, småkraft og Energiewende

NVE vet ikke alderen på 100.000 kraftledninger  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.