Grønt skipsfartsprogram – setter i gang fem nye piloter

Ammoniakk er en fellesnevner for tre av fem nye pilotprosjekter i Grønt skipsfartsprogram (GSP) i 2022. Prosjektene skal få norsk teknologi og norske selskaper til å beholde ledelsen for mer miljø- og klimavennlig skipsfart.

Grønt skipsfartsprogram – setter i gang fem nye piloter
Gasstankeren Yara Nauma p vei inn Langesundfjorden på vei med ammoniakk til fabrikken på Herøya. Yara. Selskapet opererer en flåte på elleve skip for transport av NH3 til bruk i gjødselproduksjonen. Foto: Tore Stensvold

Dette er de fem pilotene: