Grønt skipsfartsprogram: Serverer oppskrift for rederier og lasteiere

Framtidas godstransport utvikles i Norge. Grønt skipsfartsprogram har funnet nøkkelen. Lager oppskrift for vareeiere og rederier.

Grønt skipsfartsprogram: Serverer oppskrift for rederier og lasteiere
Tankskipet Iduna frakter CO2 for Yara. Skipet er på 2645 dødvekttonn og bygget i 1975. Foto: Tore Stensvold

Skal verdens skipstransport bli så å si utslippsfri, må det tenkes nytt.