OLJE OG GASS

Goliat-ansatte varslet myndighetene. 12 dager senere kom ulykken de hadde forutsett

Full slakt av Goliat. Nå er tre saker under politietterforskning.

Goliat-plattformen sett fra helikopter og fra innsiden. Nederst til høyre vises utsikten mot Scarabeo 8 sett fra Goliat.
Goliat-plattformen sett fra helikopter og fra innsiden. Nederst til høyre vises utsikten mot Scarabeo 8 sett fra Goliat. Bilde: Eirik Helland Urke
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
1. juli 2016 - 13:23

I et brev spekket med sterke bekymringer om Goliat og oljeselskapet Eni Norge, stilet til norske myndigheter skriver to fagforeninger og tre hovedverneombud at det før eller senere kommer til å skje en ulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet.

De fikk rett: 12 dager etter brevets datering, ble en person truffet av et ståltau og ligger på sykehuset med alvorlige skader.

Nå etterforsker politiet totalt tre forskjellige saker knyttet til Goliat-feltet. Samtidig mener Petroleumstilsynet at virksomheten på Goliat er forsvarlig.

– En trussel for sikkerheten

Goliat-prosjektet har lenge båret preg av å være en skandaleutbygging: Flere liv har gått tapt, et tosifret antall milliarder kroner kom på toppen av de allerede planlagte 30 milliardene, produksjonen ble kraftig forsinket, de tekniske problemene har vært omfattende og selskapet har vært i stadig klinsj med norske myndigheter.

Nå er de ansatte lei, redde og oppgitt. De krever full granskning.

Teknisk Ukeblad har snakket med flere ansatte som jobber og har jobbet på Goliat, som har uttrykt frykt for å være på jobb, og som beskriver selskapet som ute av kontroll.

Brevet fra de ansatte – som er undertegnet fagforeningen Industri Energi, fagforeningen Lederne, HVO både på Goliat FPSO, på kontoret i Stavanger og på Hammerfest-kontoret – underbygger påstanden om frykt og bekymring for Goliat-sikkerheten.

Blant bekymringene er disse de gjennomgående:

  • Systematiske unnlatelser i operasjonelt arbeid
  • Design som ikke er i henhold til regelverkskrav
  • Ledere med dårlig språkforståelse og lav kunnskap om norsk regelverk
  • Kulturforskjeller
  • Gjentatte problemer med den italienske ledelsen i selskapet
  • Diskriminering av lokalt ansatte
  • Innblanding i daglig drift fra styreleder som overstyrer administrerende direktør
  • Dårlig arbeidsmiljø

– Gjentatte meldinger og observasjoner om omgåelser og unnlatelser i operasjonelt arbeid på Goliat og Scarabeo 8 gjør at det er vanskelig å stole på at sikkerheten til de ansatte blir tilstrekkelig ivaretatt, heter det i brevet.

Goliat-prosjektet er det første oljefeltet i drift i Barentshavet. Men internt i selskapet er det bråk, ifølge et brev Teknisk Ukeblad har fått tilgang på. <i>Foto: Eirik Helland Urke</i>
Goliat-prosjektet er det første oljefeltet i drift i Barentshavet. Men internt i selskapet er det bråk, ifølge et brev Teknisk Ukeblad har fått tilgang på. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi anser den observerte utviklingen som en trussel for sikkerheten på Goliat FPSO og Scarabeo 8 og derfor ikke akseptabel for dem som arbeider der, ifølge brevet.

– Styreleder ringte plattformen med krav

Det hevdes videre at øverste leder i Eni Norge, ledelsen i Eni Milano (blant annet Eni Norges styreleder), samt enkeltpersoner ved hovedkontoret i Eni Norge tar direkte kontakt med plattformen og stresser personellet om bord.

– Dette fører til utilbørlig stress for plattformsjefen. Vi har allerede en sykmeldt, men vi får meldinger om at presset fortsetter overfor de andre, ifølge varslingsbrevet til myndighetene.

Nå mener fagforeningene og HVO-ene at det ser ut til at Enis italienske avdeling er i ferd med å overta driftsorganisasjonen til Eni Norge.

– Dette regimet medfører betydelig stress for arbeidsmiljøet i hele selskapet, heter det.

Spesielt får styreformannen i Eni Norge – som skal være flyttet fra Milano til Stavanger – det glatte lag for hvordan vedkommende oppfører seg.

Goliat startet produksjonen tidligere i år. Her er bilde fra da Teknisk Ukeblad besøkte plattformen. <i>Foto: Eirik Helland Urke</i>
Goliat startet produksjonen tidligere i år. Her er bilde fra da Teknisk Ukeblad besøkte plattformen. Foto: Eirik Helland Urke

– Det foreligger eksempler på at han legger seg opp i det som må anses å være daglig drift av selskapet og at han overstyrer administrerende direktør.

Brevet viser blant annet til episoder der styreformannen har ringt ut til plattformen og beordret økt produksjon.

– Slik framferd fra en styreleder som må antas å være tillagt en helt annen funksjon enn å styre driften av Goliat, har ført til usikkerhet blant ansatte i Eni Norge, ifølge brevet.

Videre skriver avsenderne følgende:

– Vedkommende har ved flere anledninger kalt inn ansatte i bedriften til møter hvor han går direkte på enkeltpersoner og ber dem forsvare sin stilling og arbeid. (…) Dette har hatt en svært negativ effekt på arbeidsmiljøet, spesielt ved Forus-kontoret og har ført til at den positive innstillingen til samarbeid blant arbeidstakerne er i ferd med å forvitre.

– Sterkere virkemidler må tas i bruk

Arbeidstakerrepresentantene krever nå en full granskning av Goliat.

– De nevnte forhold er alvorlig fordi de kompromitterer Eni Norges evne til å ivareta intern kompetansebygging og styring og drift av offshoreoperasjonene og utvikling av en sunn organisasjonskultur, ifølge avsenderne.

En av fagforeningene – Industri Energi – har lagt ut en melding om bekymringene på sine nettsider og peker spesielt på Petroleumstilsynets rolle i dette.

– Vi hører fra våre medlemmer i selskapet og i selskaper som er innleid av ENI, at pålegg fra myndighetene ikke blir fulgt opp slik de burde, og vi spør oss selv om Petroleumstilsynet har for stor tillit til egen autoritet. Tilsynet forventer at pålegg og forbedringsforslag blir fulgt opp per automatikk, men erfaringen deres burde fortelle dem at så ikke er tilfelle, sier forbundssekretær Jørn Erik Bøe.

De hevder videre at de er kjent med at ledelsen i Eni Norge ved flere anledninger har blitt kalt inn på teppet til Ptil for å få passet påskrevet.

– Nå forventer vi at det tas i bruk sterkere virkemidler. Nå må vi stille spørsmål om vi skal tillate at utenlandske oljeselskaper som ikke viser respekt for de systemene vi har fått etablert i Norge, skal få lov til å ha operatøransvar på sokkelen, sier Bøe.

Tre saker på politiets bord

Da ulykken forrige uke fant sted, ble det klart at Ptil kom til å granske hendelsen. I tillegg startet politiet en etterforskning.

Denne saken er med andre ord den tredje saken politiet har på blokka i forbindelse med Goliat.

De to andre sakene er knyttet til hendelsen der en mann falt over bord fra Scarabeo 8, samt Bellonas anmeldelse av Eni for utslipp av svarte kjemikalier på Goliat.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge sier at han ikke har hørt noe fra politiet angående de to andre sakene, men at de ønsker at politiet skal få all fakta på bordet i saken om ulykken forrige lørdag.

– Politiet og Ptil kjører sine granskninger i parallell. Vi er opptatt av å få brakt all informasjon på bordet, sier Wulff.

Eni bekrefter brevet

Wulff bekrefter bekymringsmeldingen fra «enkelte arbeidstakerrepresentanter» i Eni Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff sier at de tar bekymringsmeldingene alvorlig. <i>Foto: Eirik Helland Urke</i>
Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff sier at de tar bekymringsmeldingene alvorlig. Foto: Eirik Helland Urke

– I etterkant har det vært gjennomført et møte med Ptil og ledelsen i Eni Norge der dette har vært diskutert. Eni Norge tar bekymringen svært alvorlig, skriver Wulff i en epost.

Han peker på at en sterk sikkerhetskultur, bygget på gjensidig tillit mellom arbeidstagere og ledelse er avgjørende for selskapet.

– Vi vil intensivere arbeidet med ytterligere å styrke HMS-kulturen i bedriften. Vi tar tilbakemeldinger fra enkeltpersoner knyttet til arbeidsmiljøet og sikkerhet på alvor og jobber kontinuerlig med å forbedre dette.  Vi ville ikke fortsatt driften dersom vi mener at dette ikke er trygt, ifølge Wulff.

Ptil: Har fått flere bekymringsmeldinger

Flere av Teknisk Ukeblads kilder – som har uttrykt redsel for å dra på jobb på Goliat – sier at de også er svært oppgitt over at norske myndigheter har godkjent oppstart på et prosjekt der sikkerhetsutfordringene er så store.

De viser blant annet til at det både før og etter oppstarten av Goliat har kommet en rekke bekymringsmeldinger, uten at det har blitt gjort noe med.

Petroleumstilsynet sier til Teknisk Ukeblad at de mener operasjonene på Goliat er trygge. De bekrefter samtidig at det har kommet flere bekymringsmeldinger etter oppstarten av feltet.

– Ja, det stemmer at vi har fått bekymringsmeldinger etter oppstarten av Goliat. Det er snakk om et par stykker, sier pressetalsmann i Ptil, Øyvind Midttun til Teknisk Ukeblad.

Han bekrefter at den ene kom midt i juni.

– De driver forsvarlig

– Det jeg kan si er at vi har tatt tak i det som ligger i meldingen. Vi har hatt møte med Eni Norges toppledelse der bekymringsmeldingen var ett av temaene, sier Midttun.

– Dere har fått mange bekymringsmeldinger både før og etter oppstart av Goliat. Det har akkurat skjedd en svært alvorlig ulykke om bord som granskes både av Ptil og politiet. Dere har hatt møter med Eni. Hva er deres inntrykk av sikkerhetssituasjonen på Goliat – hvis dere har gjort dere opp en mening om det?

– Goliat er i produksjon. Virksomheten går som normalt. Det hadde den ikke gjort om ikke de var i stand til å drive forsvarlig. Vi er helt klart kjent med bekymringsmeldingene som vi har fått. Vi er kjent med utfordringene som har vært tidligere og vi er selvsagt kjent med de hendelsene som har vært. Og alt dette er ting som Eni som ansvarlig operatør er nødt til å ta tak i.

– Eni må ta tak i hendelsene

– Opplever Ptil at det blir gjort i tilstrekkelig grad?

– Ja, det er vårt inntrykk at ledelsen i Eni vil ta tak i dette. Det er også viktig å ha med seg at det er ulike type hendelser det er snakk om. Alt dette må Eni ta tak i for å unngå at slikt skjer igjen.

– Det kom altså en bekymringsmelding bare kort tid før den alvorlige hendelsen skjedde: Ansatte om bord melder fra til norske myndigheter om at de er bekymret. Kort tid etter skjer ulykken. Hva tenker man om det?

– Jeg tenker at man skal vente til granskningen vår er ferdig. På dette tidspunktet kan jeg ikke si om det er noen kobling mellom det som ligger i bekymringsmeldingen og den aktuelle hendelsen. Granskningen vår har som mål å finne bakenforliggende årsaker til dette. Eni har også sin egen oppfølging av dette.

– Så i hovedtrekk mener Ptil at Eni Norge har forsvarlige operasjoner på Goliat i dag?

– Ja. Hvis ikke kunne de ikke drevet virksomheten sin. Det ligger i sakens natur. Men vi ser alvorlig på bekymringsmeldingene som har kommet inn og de hendelsene som har skjedd.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.